Газова промисловість України

1. Адаменко, Я.· Екологічний аудит об'єктів нафтогазового комплексу Прикарпаття / Я. Адаменко // Наукові записки ТНПУ ім. В.·Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 1(23). – С. 171–175.

2. Гладун, В. В.· Нафтогазоносні ресурси Східного регіону України та перспектива їх освоєння / В. В. Гладун // Доповіді Національної Академії Наук України: Математика. Природознавство. Технічні науки. – 2006. – № 8. – С. 140-143.

3. Карп, І. М.· Нафтогазовий комплекс України / І. М. Карп // Наука та інновації. – 2006. – № 2. – С. 43–52.

4. Лукін, О.· Газові ресурси України: сучасний стан і перспективи освоєння / О. Лукін // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 5. – С. 40–48.

5. Лукін, О. Ю.· Вуглеводневий потенціал надр України / О. Ю. Лукін // Геологічний журнал. – 2008. – № 1. – С. 7–24

6. Лукін, О.· Вуглеводневий потенціал надр України та основні напрями його освоєння / О. Лукін // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 4. – С. 56–67.

7. Концепція (проект) державної науково-технічної програми "Створення промислових газотурбінних двигунів нового покоління для газової промисловості та енергетики" / Б. Патон, А. Халатов, Д. Костенко та ін. // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 4. – С. 3–9.

8. Підгрушний, Г. П.· Промисловість і регіональний розвиток України / Г. П. Підгрушний ; наук. ред. І. О. Горленко. – К. : Ін-т географії НАН України, 2009. – 300 с.

9. Халатов, А.· Досягнення і перспективи промислового газотурбобудування / А. Халатов, К. Ющенко // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 3. – С. 45–57. – Бібліогр. в кінці ст.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідка виконана 3.12.2012 р.
Бадовська О. Г.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах