Англомовні запозичення в фінансово-економічній термінології

1.    Гумовська, І.  Англійські юридичні терміни та їх використання в економічній терміносистемі / І. Гумовська // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2003. – Вип. 2(10). – С. 42-45.

2.    Іванців, О.  Особливості економічної термінології сучасної англійської мови / О. Іванців // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 146-149.

3.    Іванців, О.  Особливості економічної термінології сучасної англійської мови / О. Іванців // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 146-149.

4.    Іванців, О.  Особливості економічної термінології сучасної англійської мови / О. Іванців // Магістр. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 146-149.

5.    Куца, О.  Лексико-семантичні особливості перекладу багатокомпонентних економічних термінів / О. Куца // Магістр. – Тернопіль, 2009. – Вип. 8. – С. 16-19.

6.    Лелека, Т.  Запозичення з англійської у суспільно-політичниій та економічній лексиці української і російської мов: функціонально-стилістичний аспект / Т. Лелека // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство) / відп. ред. В. Ожоган. – Кіровоград, 2009. – Вип. 81(4). – С. 280-285.

7.    Лелека, Т.  Запозичення з англійської у суспільно-політичній та економічній сферах в українській і російській мовах: функціонально-стилістичний аспект / Т. Лелека // Наукові записки Кіровоградського ДПУ ім. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство) / відп. ред. В. Ожоган. – Кіровоград, 2009. – Вип. 81(1). – С. 343-348.

8.    Романюха, М.  Метонімія в дискурсивних дослідженнях метафорики ангнломовного економічного тексту / М. Романюха // Наукові записки Кіровоградського ДПУ. В. Винниченка. Сер. Філологічні науки (мовознавство) / відп. ред. В. Ожоган.  Кіровоград, 2009. – Вип. 81(3). – С. 422-425.

9.    Семенова, И. Б.  Американские и британские термины банковского дела: миф или реальность / И. Б. Семенова // Филологические науки. – 2011. – № 2. – С. 69-79. – Бібліогр. в кінці ст.

10.    Семенчук, Ю.  Самостійна навчальна діяльність студентів з оволодіння іншомовною економічною лексикою / Ю. Семенчук // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка.Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк, В. Кравець, В.  Мадзігон, Г. Терещук та ін. – Тернопіль, 2009. – № 2. – С. 173-176.

11.    Семенчук, Ю. О.  Стратегії самостійного оволодіння студентами англійською економічною лексикою / Ю. О. Семенчук, В. М. Гринчишин // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г.В.Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 197-202.


12.    Семенчук, Ю. О.  Стратегії самостійного оволодіння студентами англійською економічною лексикою / Ю. О. Семенчук, В. М. Гринчишин // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіон. наук.-практ. семінару, 20-21 трав. 2008 р. / за заг. ред. Г.В.Терещука. – Тернопіль, 2008. – С. 197-202.

13.    Чорновол, Г.  Економічні терміни в Інтернет-виданнях: функціонально-стилістичний аспект / Г. Чорновол // Лінгвостилістика: об'єкт - стиль, мета - оцінка : Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження професора С.Я.Єрмоленко / Відп. ред. В.Г.Скляренко. – К., 2007. – С. 170-174. – Лінгнвостилістика.


Довідку виконала 08.06.2012р.
Сенів О. Р

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах