Інфляція як поблема високого ділового циклу показники, види, наслідки (міжнародні зіставлення)

1.    Булишин, Н.  Інфляція в Україні / Н. Булишин // Студентський науковий Вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. .В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – Вип. 14. – С. 138-140.
2.    Возьний, К.  Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв'язки / К. Возьний // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 35-46.
3.    Гришин, И. В.  Под бременем инфляции / И. В. Гришин. – М. : Экономика, 1986. – 192с.
4.    Жирченко, Н. В.  Інфляція як макроекономічне явище / Н. В. Жирченко // Економіка в школах України. – 2007. – № 4. – С. 7-10.
5.    Корженко, Т.  Досліджуємо інфляцію як макроекономічне явище : інтегрований урок з інформатики та економіки / Т. Корженко, Н. Аніщенко // Інформатика. Шкільний світ. – 2009. – № 10. – С. 3-8.
6.    Лихач, Н. С.  Взаємозв'язок між інфляцією, безробіттям та економічним зростанням / Н. С. Лихач // Економіка в школах України. – 2005. – № 5. – С. 13-16.
7.    Лур'є, О. В.  Сутність і функції грошей. Грошовий обіг. Інфляція / О. В. Лур'є, А. Ю. Іванова. – С. 9-24.
8.    Машко, А.  Теоретичні аспекти регулювання інфляції в країнах Євросоюзу / А. Машко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка / Редкол.: А. А.Григорук, Т. Г.Дудар, С. Л.Дусановський та ін. – Тернопіль, 2005. – Вип. 18. – С. 156-159.
9.    Нікіфоров, П. О.  Дилема " інфляція - економічне зростання ": взаємозв"зок теорії та практики / П. О. Нікіфоров // Вісник Київського університету. Економіка. – 2003. – № 64-65. – С. 68-70.
10.    Осадчая, И.  Инфляция: суть, причины, формы проявления / И. Осадчая // Наука и жизнь. – 2008. – № 4. – С. 14-20.
11.    Савченко, А.  Інфляційне таргетування: проблеми та перспективи його запровадження в Україні / А. Савченко, Ю. Семенова // Економіка України. – 2008. – № 7. – С. 46-56.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Довідку виконано 16. 12. 2011 р.
Л. Я. Білецька.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах