Внесок родини Терещенків у вітчизняну промисловіть та культуру

1.    Донік, О. М.  Благодійність в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) / О. М. Донік // Український історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 159-177.
2.    Донік, О. М.  Промислове підприємництво дворянства України в ХІХ ст.: урядова політика, особливості розвитку, галузеві напрямки / О. М. Донік // Український історичний журнал. – 2007. – № 5. – С. 18-40.
3.    Економічна історія України : підруч. для студ. вузів / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко [та ін.] ; за заг. ред. Б. Д. Лановика. – К. : Видавничий Дім "Юридична книга", 2004. – 456  с.
4.    Крупеніна, Л.  Меценати і колекціонери та їхня роль у розвитку мистецького життя Одеси в кінці XIX - на початку XX століть / Л. Крупеніна // Українське мистецтвознавство. – К., 2004. – Вип. 5. – С. 147-152.
5.    Москалюк, М.  Динаміка промислового розвитку на Україні в другій половині XIX - на початку XX ст. / М. Москалюк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / гол. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Баженов, П. Брицький [та ін.] – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 36-41.
6.    Москалюк, М.  З історії промислового розвитку України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / М. Москалюк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф., 15 лист. 2007 р. – Тернопіль, 2007. – С. 27-31.
7.    Москалюк, М. М.  З історії розвитку цукрової промисловості в Україні у другій половині ХІХ ст. - на початку ХХ ст. / М. М. Москалюк // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 75-85.
8.    Москалюк, М. М.  Загальний нарис промислового розвитку України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / М. М. Москалюк. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 256 с.
9.    Москалюк, Микола.  Економічна історія України і світу : навч. посіб. для студ. вузів / Микола Москалюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 139 с.
10.    Пилипенко, О.  Видатні українські підприємці ХІХ - початку ХХ ст. / О. Пилипенко // Київська старовина. – 2009. – № 3. – С. 50-62.
11.    Слабошпицький, М.  Відлуння імен через століття. Микола Терещенко / М. Слабошпицький // Чумацький шлях. – 2006. – № 4. – С. 9-13.
12.    Табачник, Д. В.  Терещенко Михайло Іванович / Д. В. Табачник // Українська дипломатія : нариси історії. 1917-1990 рр.: навч. посіб. для студ. вузів / Д. В. Табачник ; ред. О. І. Цибульська. – К., 2006. – С. 8-38.
13.    Цибульська, О.  Підприємці-меценати освітніх процесів в Україні / О. Цибульська // Освітянин. – 2009. – № 3. – С. 25-26.
14.    Щербаківський, В.  Спомини про Терещенків / В. Щербаківський // Пам'ятки України: історія та культура. – 2007. – № 4. – С. 202-204.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка та в  Інтернеті за адресами:
www.ambafrance-ua.org/spip.php?article979
gukr.com/article1126.html


Довідку виконано 19. 10. 2011 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах