Тенденції розвитку світової торгівлі

1.    Брайчевська, Ю.  Просторова організація зовнішньоторговельних зв'язків ЄС / Ю. Брайчевська // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Географія / відп. ред. Я. Б. Олійник. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – Вип. 54. – С. 43-44.
2.    . Гайдуцький, А.  Інвестиційні аспекти вступу до СОТ для аграрних секторів країн Центральної і Східної Європи / А. Гайдуцький // Економіка України. – 2006. – № 7. – С. 83-89.
3.    . Кобушко, Т.В.  Встречная торговля: прошлое или будущее?: о современной практике и перспективах встречных операций в международной торговле / Т. В. Кобушко, С. А. Пономарев. – М. : Междунар. отношения, 1989. – 176 с.
4.    . Шнирков, О. І.  Спільна торговельна політика в системі відносин сусідства ЄС / О.І. Шнирков // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Міжнародні відносини. – К., 2005. – Вип. 31 - 32. – С. 32-36.
5.    Власов, В.  Глобалізаційний вплив - стратегічна основа розвитку міжнародної торгівлі / В. Власов // Економіка України – 2008. – № 4. – С. 63-72.
6.    Дуневич, А.  Особливості антидемпінгового регулювання на світовому ринку / А. Дуневич // зб. наук. пр. студ. / Гуманіт.-пед. фак. Технологічного ун-ту Поділля. – Хмельницький : ХДУ, 2003. – С. 18-21.
7.    Ковальчук, Г.О.  Основи ринкової економіки : підруч. для сер. шк. та профтехуч. / Г.О. Ковальчук. – Тернопіль, 1992. – 192 с.
8.    Кочергіна, Н.  Проблеми розвитку зовнішньоекономічного сектору України в умовах глобалізації / Н. Кочергіна // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 12. – С. 85-88.
9.    Куролась, І.  Економічні союзи Європи і Америки / І. Куролась // Зовнішні справи : суспільно - політичний журнал. – К., 2009. – № 4-5. – С. 53-56.
10.    Носова, Е. В.  Некоторые особенности внешней торговли регионов России / Е.В. Носова // География в школе. – М., 2009. – № 3. – С. 14-19
11.    Осика, С. Г.  Світова організація торгівлі : підруч. для студ. вузів / С. Г. Осика, В. Т. Пятницький. – 3-е вид., перероб. і доп. – К. : К.І.С., 2005. – 514 с.
12.    Панфілова, Т.  Україна в глобальному торговельному та інвестиційному середовищі / Т. Панфілова // Економіка. – К., 2009. – № 6. – С. 75-82.
13.    Паращич, В.  Найважливіші проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків / В. Паращич // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. 12. – С. 82-85.
14.    Пирожков, Л. С.  Формування торгової політики країн за умов глобалізації (на прикладі США) / Л.С. Пирожков // Стратегічна панорама. – К., 2005. – № 3. – С. 117-123.
15.    Пригара, О.  Інформаційне забезпечення аналізу привабливості міжнародних товарних ринків / О. Пригара // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка / відп. ред. В. Д. Базилевич. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – Вип. 98. – С. 20-23.
16.    Сиденко, В. Р.  Производство и внешняя торговля : механизм взаимосвязи в условиях экономической интеграции стран - членов СЭВ / В. Р. Сиденко ; отв. ред. В. П. Клочко. – К. : Наукова думка, 1988. – 152 с.
17.    Філончук, З. В.  Форми міжнародних відносин / З. В. Філончук// Економіка в школах України. – Х., 2009. – № 5. – С. 28-29.
18.    Фліссак, К.  Оцінка ефективності зовнішньої торгівлі в міжнародній коопераційній моделі ФРН / К. Фліссак // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2007. – Вип. 21. – С. 24-28.
19.    Шнирков, О. І.  Інтеграційна складова структурних зрушень у зовнішній торгівлі центральноєвропейських країн (на прикладі Чехії, Угорщини, Польщі) / О.І. Шнирков// Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Міжнародні відносини. – К., 2005. – Вип. 31 - 32. – С. 110-114.

Довідку виконано 30. 11. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах