Реклама у видавничому маркетингу

1.    Афонін, О.  Американський видавничий бізнес очима українських видавців / О. Афонін // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 10. – С. 8-10.

2.    Булах, Т.  Історія реклами у видавничій справі / Т. Булах // Вісник книжкової палати. – 2007. – № 8. – С. 37-40.

3.    Булах, Т.  Класифікація реклами у книговиданні та книгорозповсюдженні  / Т. Булах // Вісник книжкової палати. – 2008. – № 8. – С. 7-11.

4.    Владимирська, Г. О.  Реклама [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вузів / Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський. – К. : Кондор. – 2006. – . – 333 с.

5.    Гінгстон, П.  Найкраща книжка про збут і маркетинг / П. Гінгстон. – Львів : Сейбр-Світло, 1995. – 208с. – (Б-чка малого бізнесу).

6.    Еремина, Е. А.  Рекламная коммуникация в системе прямого маркетинга / Е. А. Еремина // Вестник Московского университета Серия 10. Журналистика. – 2007. – № 4. – С. 11-17.

7.    Павлюк, І.  Брендинг - нова віха в рекламному бізнесі / І. Павлюк // Збірник наукових праць студентів / Гуманіт.-пед. фак. Технологічного ун-ту Поділля. – Хмельницький, 2003. – С. 36-38.

8.    Сербін, О.  Маркетингові підходи до формування асортименту на книготорговельному підприємстві / О. Сербін // Вісник книжкової палати. – 2004. – №3. – С.24-27.

9.    Соловйов, С.  Реклама: комунікаційна потреба сучасности / С. Соловйов // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2004. – №11. – С.26-27.

10.    Теремко, В. І.  Видавничий маркетинг  : навчальний посібник / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 272 с.

11.    Теремко, В. І.  Основні засади видавничого бізнесу : навчальний посібник / В. І. Теремко. – К. : Академвидав, 2009. – 136 с.

12.    Тимошек, М. C.  Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / М. C. Тимошек. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 560 с.

13.    Тимошик, М. С.  Видавничий бізнес : погляд журналіста, видавця, вченого / М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2005. – 328 с.

14.    Шаромов, А. В.  Формирование рекламно-информационного пространства бренда / А. В. Шаромов // Вестник Московского университета Серия 10. Журналистика. – 2007. – № 1. – С. 95-102.

15.    Шканова, О. М.  Маркетинг послуг : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2008. – 304 с.

16.    Шоміна, М. В.  Маркетинг. Реклама / М. В. Шоміна // Економіка в школах України. – 2009. – № 1. – С. 30-34.

Довідка виконана 29.11.10 р.
Лецкалюк І. Г.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах