Взаємозв’язок та взаємодія стратегічного і тактичного планування на підприємстві

1.    Варналій, З. С.  Основи підприємництва : навч. посіб. / З. С. Варналій. – 3-є вид., випр. і доп. – К. : Знання-Прес, 2006. – 350 с.
2.    Волошин, А.  Механізм управління розвитком підприємств / А. Волошин // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 21. – С. 139-142.
3.    Захарчин, Г. М.  Основи підприємництва : навч. посіб. / Г. М. Захарчин. – К. : Знання, 2008. – 337 с.
4.    Ковтун, О. І.  Стратегія підприємства : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – 2-е вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 388 с.
5.    Ковшун, Н. Е.  Аналіз та планування проектів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. Е. Ковшун. – К. : ЦУЛ, 2008. – 344 с.
6.    Котеленець, О.  Планування реалізаційної діяльності фірми / О. Котеленець // Розбудова держави: духовність, екологія, економіка. – К., 1999. – С. 272-274.
7.    Левенець, Ю.  Аналіз стратегічного маркетингового планування діяльності малих та середніх промислових підприємств / Ю. Левенець // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 18. – С. 253-255.
8.    Марцин, В.  Деякі підходи до стратегічного планування в умовах ринкової трансформації / В. Марцин // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 220-224.
9.    Побігун, С. А.  Засади стратегічного планування розвитку підприємств нафтопереробної галузі / С. А. Побігун, О. Ю. Прокопенко // Регіональна економіка. – 2009. – № 2. – С. 88-94.
10.    Постол, М.  Формування та розвиток адаптивних систем планування виробництва / М. Постол // Розбудова держави: духовність, екологія, економіка. – К., 1999. – С. 268-269.
11.    Філіпова, К.  Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства методом сіткового планування / К. Філіпова // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка / Відп. ред. В.Д.Базилевич. – К., 2006. – Вип. 90. – С. 55-59.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідку виконано 12. 04. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах