Організаційно-економічний механізм оподаткування доходів фізичних осіб в Україні

1.    Березовська, В. П.  Стан та перспективи розвитку спрощеної системи оподаткування / В. П. Березовська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Економічні науки. – К., 2008. – Т. 81. – С. 30-33.
2.    Борейко, В.  Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян/  В. Борейко // Економіка України. – 2009. – № 1. – С. 50-57.
3.    Вакуліч, І.  Фіскальні наслідки застосування податкових пільг в умовах трансформації ринкової економіки України / І. Вакуліч // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – Вип. 12. – С. 139-141.
4.    Вишневський, В.  Принципи оподаткування: обгрунтування і емпірична перевірка / В. Вишневський // Економіка України. – 2008. – № 10. – С. 55-72.
5.    Воронін, О.  Механізм формування доходів працівників залежно від зростання ефективності виробництва / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України. – 2009. – № 8. – С. 42-55.
6.    Майстренко, О.  Прийняття Податкового кодексу як шлях до ефективності системи оподаткування України / О. Майстренко // Право України. – 2010. – № 6. – С. 128-134.
7.    Парнюк, В.  Пряме оподаткування витрат фізичних осіб на споживання / В. Парнюк // Економіка України. – 2009. – № 9. – С. 28-39.
8.    Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб»: Закон України, 2 вересня 2008 року / Україна. Закони // Офіційний вісник України. – 2008. – № 70. – С. 16.
9.    Скрипнтк, А.  Фіскальні та соціальні наслідки переходу до плоскої шкали оподаткування доходів фізичних осіб / А. Скрипнтк // Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 11-20.
10.    Соколов, М.  Сучасні тенденції в політиці оподаткування юридичних і фізичних осіб / М. Соколов // Економіка України. – 2009. – № 8. – С. 30-41.
11.    Фролова, Н.  Оподаткування доходів від праці та від капіталу в Україні / Н. Фролова // Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 21-28.
12.    Швабій, К.  Міжнародний досвід реформ у сфері оподаткування доходів населення / К. Швабій // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 43-54.
Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Довідку виконано 9. 11. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах