Правовий статус сексуальних меншин в Україні

1.    Дженіс, М.  Європейське право у галузі прав людини [Текст] : Джерела і практика застосування / М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі. – К. : АртЕк, 1997. – 624 с.

2.    Міжнародна хартія прав людини [Текст] : збірник документів / відп. ред. А. М. Шлепаков. – К. : Наукова думка, 1991. – 52 с.

3.     Національна безпека України і пропаганда гомосексуальної поведінки: конфлікт інтересів [Текст] : репортаж про роботу круглого столу // Психолог. Шкільний світ. – 2007. – № 41. – С. 3-6.

4.    Якубовская, И. А.  Гендерная адаптация транссексуалов [Текст] / И. А. Якубовская // Журнал практического психолога. – 2006. – № 6. – С. 48-52.

5.    Ярошевська, Т.  Становлення і розвиток прав людини в Україні та в окремих іноземних країнах [Текст] / Т. Ярошевська // Право України. – 2010. – № 11. – С. 84-89.

Довідку виконано 31. 10. 2011 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах