Судова реформа

1.    Історія держави і права : курс лекцій / за ред. В.Г. Гончаренка. – К. : Вентурі, 1996. – 288с.

2.    Кузьминець, О.  Історія держави і права України : навч. посібник / О. Кузьминець, В. Калиновський. – 2-е вид., доп. – К. : Україна, 2002. – 448с.

3.    Кульчицький, В. С.  Історія держави і права України  : навч. посіб. для студ. юридичних спец. вузів / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – 296 с.

4.    Курило, В.  Концепція української державності та національної незалежності у західно - українській суспільно-політичній думці (XIX - початок ХХ ст.) / В. Курило // Рідна школа. – 2001. – № 11. – С. 60-64.

5.    Пахолок Л. Суди з предметною спеціалізацією в історії судоустрою України / Л. Пахолок // Право України.– 1997. –№ 7. – С. 62-64.

6.    Святоцька, В.  Інститут присяжних повірених на території України за судовими статутами 1864 р. / В. Святоцька // Право України. – 2009. – № 8. – С. 147-153.

7.    Швидько, Г. К.  Управління, право і судівництво на українських землях у складі Австро-Угорщини / Г. К. Швидько // Історія та правознавство. – 2006. – № 17-18. – С. 7-12.

8.    Щербина П. Ф. Судебная реформа 1864 г. на Правобережной Украине. – Львов, 1974.

Додаткову інформацію Ви можете знайти у довідково-бібліографічному апараті (ДБА) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідку виконано 22.04.10 р.
Лецкалюк І.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах