Правові інформаційні системи

1.    Денісова О. О.  Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності: навч. посібн. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с.
2.    Кормич, Б. А.  Інформаційна безпека: організаційно-правові основи [електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. А. Кормич. – К. : Кондор. – 2004. – 384 с. – Книга на CD.
3.    Лебедева, Т. Ф.  Иннвационные подходы при изучении проблем безопасности информации / Т. Ф. Лебедева, А. Н. Солопова // Информатика и образование. – 2009. – № 7. – С. 111-114.
4.    Макаренко, В.  Правове регулювання захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави: становлення, розвиток, проблемні питання України / В. Макаренко // Право України. – 2006. – № 1. – С. 132-136.
5.    Марценюк, О.  Заборонена інформація та її місце у системі інформаційних відносин / О. Марценюк // Право України. – 2006. – № 5. – С. 44-48.
6.    Олійник, О.  Захист інформації в умовах інформаційного суспільства / О. Олійник // Право України. – 2005. – № 10. – С. 100-104.
7.    Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / Ю. С. Шемшученко, О. І. Кресіна, А. В. Колодюк [та ін.] ; за заг. ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Чижа. – К. : Юридична думка, 2006. – 384 с.
8.    Селезньова, О.  Концепція "електронної держави". Порівняльно-правові аспекти / О. Селезньова // Збірник наукових праць студентів / Гуманіт.-пед. фак. Технологічного ун-ту Поділля. – Хмельницький, 2003. – С. 80-81.
9.    Соснін, О.  Під знаменником права й безпеки. Інформаційна безпека і політико-правові проблеми / О. Соснін // Політика і час. – 2005. – № 9-10. – С. 97-102.
10.    Чубарук, Т.  Проблеми законодавчого забезпечення інформаційної безпеки в Україні / Т. Чубарук // Право України. – 2007. – № 9. – С. 67-69.


Довідку виконано 27. 04. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах