Амністія та помилування в системі кримінального права

1.    Дрожжина, С. В.  Кримінальне право України / С. В. Дрожжина // Історія та правознавство. – 2005. – № 15. – С. 10-14.
2.    Кримінальне право України : загальна частина : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К. ; Х : Юрінком Інтер : Право, 2003. – 416 с.
3.     Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – К., 2005. – № 2. – 478 с.
4.    Кримінальний кодекс України. Практика судів України з кримінальних справ 2007-2008 / за ред. В.В.Сташиса // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2009. – № 3. – 384 с.
5.    Литвак, О.  Кримінопенологічний аналіз амністії та помилування / О. Литвак, О. Палійчук // Право України. – 2008. – № 4. – С. 90-96.
6.     Про амністію : Закон України, 12 грудня 2008 року // Офіційний вісник України. – 2008. – № 99. – С. 7-12.
7.     Про Положення про здійснення помилування : Указ Президента України, 19 липня 2005 року // Офіційний вісник України. – 2005. – № 29. – С. 98-100
8.   Чернишова, Н. В.  Кримінальне право України : загальна частина : навч. посіб. / Н. В. Чернишова. – К. : Атіка, 2003. – 288 с.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка та в  Інтернеті
Довідку виконано 25. 05. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах