Становлення інституту президентства в Україні

 

1. Адамович, С. Консолідаційна діяльність Загальної Української Ради [Текст] / С. Адамович // Історія України. Шкільний світ. – 2008. – № 14. – С. 1-6.
2. Західно-Українська Народна Республіка, 1918 - 1923 [Текст] : уряди, постаті / О. Аркуша, З. Баран, О. Боднар [та ін.]. – Львів : Тріада плюс, 2009. – 350 с.
3. Інститут президентства в українській історико-політичній думці [Текст] // Томенко, М. Українська перспектива: історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії. Вип. 2. – К., 1995. – С. 30-35.
4. Історичні постаті Галичини ХІХ - ХХ ст. [Текст] = Historical personages of galicie du ХІХ-ХХ cent. – Ню Йорк : Осередок праці НТШ, 1961. – 247 с.
5. Кіс Т. Інститут президентства в Україні // Нова політика. – 2000. – № 1. – С. 23-32.
6. Кудряченко, А. І. Місце інституту президентства в контексті оновлення політичної системи України [Текст] / А. І. Кудряченко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник НІСД. – К., 2006. – № 1. – С. 5-10.
7. Кулик, Ю. Моделі інституту президентства [Текст] / Ю. Кулик // Віче. – 2009. – № 12. – С. 13-15.
8. Мельниченко, В. Інститут президентства в Україні: стан та перспективи розвитку [Текст] / В. Мельниченко, Н. Плахотнюк // Право України. – 2009. – № 12. – С. 18-29.
9. Президент першої Української Республіки – Михайло Грушевський. [Текст] // Белебеха, І. Поразки та надії України. – Харків, 1996. – С. 168-202.
10. Процик, І. Суспільно-політичні передумови запровадження інституту президентства в Україні на початку 90-х рр. ХХ ст. [Текст] / І. Процик // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 239-242.
11. Реєнт, О. Легітимація проголошення ЗУНР: історико-правовий дискурс [Текст] / О. Реєнт // Історія в школі. – 2008. – № 11-12. – С. 1-6.
12. Слюсаренко, А. Становлення та трансформація інституту Президента в Україні в 1990-і роки: аналіз історіографії проблеми [Текст] / А. Слюсаренко, О. Чернишшевич // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. – К., 2006. – Вип. 85 - 86. – С. 102-104.
13. Сохоцький, І. Будівничі новітньої української державности в Галичині [Текст] / І. Сохоцький // Історичні постаті Галичини ХІХ - ХХ ст. – Ню Йорк, 1961. – С. 77-90.
14. Томенко, М. Українська перспектива: історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії [Текст] : політичні студії. Вип. 2 / М. Томенко. – К. : Українська перспектива, 1995. – 104 с.
15. Чернишевич, О. До питання впливу інституту президентства на внутрішню та зовнішню політику України: історичний аспект [Текст] / О. Чернишевич // Університет. – 2009. – № 2. – С. 108-113.
Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка та в Інтернеті

Довідку виконано 3. 03. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах