Рельєф Австралії

1. Бєлозоров, С. Т.· Австралія і Океанія·: Учбовий посібник·/ С.·Т.·Бєлозоров.·– К.·: Радянська школа, 1954.·– 250·с.

2. Дроздов, Н. Н.· Полет бумеранга·/ Н.·Н.·Дроздов.·– М.·: Мысль, 1980.·– 144·с.·– (Путешествия. Приключения. Поиск).

3. Кист, А.· Австралия и острова Тихого океана·= Australia and the Pacific Islands·/ А.·Кист·; пер. с англ. М.·А.·Богуславской, Л.·Л.·Жданова·; ред. и послесл. А.·Г.·Банникова·; ред. И.·М.·Максимова.·– М.·: Прогресс, 1980.·– 304 с.

4. Козаренко, А. Е.· Путевые заметки о Восточной и Центральной Австралии·/ А.·Е.·Козаренко·// География и экология в школе ХХІ века.·– 2010.·– №·9.·– С.·31–35.

5. Курін, О. С.· На п'ятому континенті·: зустрічі і враження·/ О.·С.·Курін.·– К.·: Знання, 1972.·– 64·с.·– (Міжнародна·; №·8).

6. Мовчан, Ю.· Мої подорожі довкола світу·/ Ю.·Мовчан.·– Нью-Йорк·: Науково-дослідне товариство української термінології, 1985.·307·с.

7. По материкам и странам: Африка. Австралия и Океания. Антарктида·: книга для чтения по географии материков·/ сост.: Н.·П.·Смирнова, А.·А.·Шибанова.·– М.·: Просвещение, 1974.·– 223·с.

8. По материкам и странам: Африка. Австралия. Антарктида·: книга для чтения по географии материков·/ сост.: Н.·П.·Смирнова, А.·А.·Шибанова.·– М.·: Просвещение, 1981.·– 207·с.

9. Рілова, Л.· Чи знаємо ми Австралію?·/ Л.·Рілова.·– С.·87–88.

10. Ященко, А. Л.· Путешествие по Австралии·/ А.·Л.·Ященко.·– М.·: Географгиз, 1959.·– 200·с.

Довідку підготувала
Тененьська С. Б.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах