Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу Тернопільщини

1. Гінзула, М.· Оцінка рекреаційної привабливості мережі перспективних регіональних ландшафтних парків Тернопільської області /·М.·Гінзула //·Магістр.·– Тернопіль·: ТНПУ, 2010.·– Вип.·12.·– С.·37–41.

2. Кореневич, О.· Рекреаційні ресурси Тернопільського Придністров'я /·О.·Кореневич //·Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.·– Тернопіль·: ТНПУ, 2008.·– Вип.·16.·– С.·167–169.

3. Новицька, С.· Ландшафтно-екологічна оцінка території Тернопільської області для цілей рекреації /·С.·Новицька //·Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія /·редкол.: Б.·І.·Данилишин, Я.·І.·Жупанський, О.·В.·Заставецька та ін.·– Тернопіль·: ТНПУ, 2007.·– Вип.·2.·– С. 188–198.

4. Питуляк, М. Р.· Природні рекреаційні ресурси Тернопільщини, проблеми їх раціонального використання та охорони·: навчальний посібник /·М.·Р.·Питуляк.·– Тернопіль·: ТДПУ, 1999.·– 60·с.

5. Подтабачний, В.· Природні та історико-архітектурні об'єкти Шумського району як основа розвитку рекреації і туризму /·В.·Подтабачний //·Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.·– Тернопіль·: ТНПУ, 2012.·– Вип.·29.·– С.·120–123.

6. Попович, І.· Природно-заповідні території Бучацького району як об'єкти туризму і рекреації /·І.·Попович //·Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім.·В.·Гнатюка.·– 2005.·– Вип.·11.·– С.·116–120.

7. Природні умови та ресурси Тернопільщини /·наук. ред.: М.·Я.·Сивий, Л.·П.·Царик.·– Тернопіль·: Терно-граф, 2011.·– 512·с.

8. Пушкар, Б.· Рекреаційне господарство регіону та його особливості /·Б.·Пушкар //·Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія /·редкол.: В.·Я.·Брич, О.·В.·Заставецька, С.·І.·Іщук [та ін.].·– Тернопіль·: Тайп, 2010.·– Вип.·2 (28).·– С.·170–174.

9. Стецько, Н.· Розвиток рекреації у Тернопільській області /·Н.·Стецько //·Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія /·редкол.: Б.·І.·Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін.·– Тернопіль·: ТНПУ, 2006.·– Вип.·1.·– С. 95–98.

10. Царик, Л. П.· Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу·: (на прикладі Тернопільської області) /·Л.·П.·Царик, Г.·В.·Чернюк.·– Тернопіль·: Підручники і посібники, 2001.·– 188 с.

довідка виконана 5.04.2013 р.
Любка І. М.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах