Євген Костянтинович Лазаренко – видатний український мінеролог

1.    Лазаренко, Е. К.• Курс минералогии : учебник для высш. учеб. завед. / Е. К. Лазаренко. – К. : Гостехиздат, 1951. – 687 с.
2.    Лазаренко, Е. К.• Опыт генетической классификации минералов / Е. К. Лазаренко. – К. : Наук. думка, 1979. – 314 с.
3.    Лазаренко, Є. К.• 300 років Львівського університету / Є. К. Лазаренко. – Львів : Вид-во ЛУ, 1961. – 80 с.•
4.    Лазаренко, Є. К.• Курс мінералогії : підруч. для студ. геолог. спец. вузів УРСР. Ч. 3. Мінералогія гірських порід і мінеральних родовищ / Є. К. Лазаренко ; відп. ред. М. М. Сливко. – Львів : Вид-во Львів ун-ту, 1961. – 306 с.
5.    Лазаренко, Є. К.• Курс мінералогії : підруч. для студ. геолог. спец. вузів УРСР. Ч. 2. Опис мінералів / Є. К. Лазаренко ; відп. ред. М. М. Сливко. – Львів : Вид-во ЛУ, 1959. – 654 с.
6.    Лазаренко, Є. К.• Курс мінералогії : підруч. для студ. геолог. спец. вузів УРСР. Ч. 1. Загальна мінералогія / Є.•К.•Лазаренко•; відп. ред. М. М. Сливко. – Львів : Вид-во ЛУ, 1958. – 286 с.
7.    Лазаренко, Є. К.• Мінералогія осадочних утворень Прикарпаття / Є. К. Лазаренко, М. П. Габінет, О. П. Сливко. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1962. – 481 с.
8.    Лазаренко, Є. К.• Мінералогія Поділля / Є. К. Лазаренко, Б. І. Сребродольський. – Львів : Вид-во Львівського ун-ту, 1969. – 346 с.
9.    Лазаренко, Є. К.• Мінералогія Поділля / Є. К. Лазаренко, Б. І. Сребродольський. – Львів : Вид-во Львівсьгого ун-ту, 1969. – 346 с.
10.    Лазаренко, Є. К.• Надрові багатства західних областей України / Є. К. Лазаренко. – Львів : Вільна Україна, 1946. – 144 с.
11.    Енциклопедія українознавства. Т. 4. Крушельницький - Місто / гол. ред. В. Кубійович. – репр. відтворення вид. 1955 - 1984 р. – Львів : Молоде життя : НТШ, 1994. – С. 1205–1599.
12.    История минералогических исследований на Украине : сб. науч. тр. / отв. ред. Ю. П. Мельник. – К. : Наук. думка, 1991. – 160 с.
13.    Мінералогія вивержених комплексів Західної Волині / Є. К. Лазаренко, О. І. Матковський, О. М. Винер та ін. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1960. – 509 с.
14.    Українська радянська енциклопедія : [у 12 т.]. Т. 6. Куликів - Мікроклімат / гол. ред. М. П. Бажан. – 2-ге вид. – К. : ГР УРЕ, 1981. – 552 с.
15.    Український Радянський Енциклопедичний словник : в 3 т. Т. 2. Каліграфія - Португальці / гол. ред. Ф. С. Бабичев. – 2-ге вид. – К. : УРЕ, 1987. – 736 с.

Інтернет-джерела:

http://archive.franko.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=412%3A2012-09-20-12-42-50&Itemid=238

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 41) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Довідку виконала Беновська І. В.
18.12.2012

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах