Література з питань краєзнавства

 

1. Гнатяк, І. Географічне краєзнавство - основа розвитку внутрішнього туризму міста Львова та його околиць [Текст] / І. Гнатяк, Д. Каднічанський // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. – 2002. – Ч.2. – С. 18-23.
2. Захарченко, О. І. Історичне краєзнавство в системі навчання і виховання учнів [Текст] / О. І. Захарченко // Таврійський вісник освіти. – 2004. – № 4. – С. 84-88.
3. Корнєєв, О. В. Географічне краєзнавство в Україні [Текст] / О. В. Корнєєв // Географія. – 2004. – № 10. – С. 5-6.
4. Краєзнавство в системі підготовки сучасного вчителя [Текст] : матеріали наук.-метод.кнф. Краєзнавство в системі підготовки сучасного вчителя" / ред. М.М.Алексієвець. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – 44 с.
5. Мариняк, Я. О. Географічне краєзнавство та туризм [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. О. Мариняк. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 64 с.
6. Матвієнко-Гарнага, Ф. Краєзнавство і краєзнавча робота [Текст] / Ф. Матвієнко-Гарнага // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2008. – № 40. – С. 2-11.
7. Матіяш, В. Педагогічне краєзнавство: сутність, принципи, джерела [Текст] / В. Матіяш // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 5. – С. 111-120.
8. Панкова, Є. В. Туристичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв III - IV рівнів акредит. / Є. В. Панкова. – К. : Альтерпрес, 2003. – 352 с.
9. Панкова, Є. В. Туристичне краєзнавство [Текст] : навчальний посібник. Ч. 1 / Є. В. Панкова. – К. : Альтерпрес, 2003. – 104 с.
10. Петранівський, В. Л. Туристичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський ; за ред. Ф. Д. Заставного. – 2-е вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 575 с.
11. Прокопчук, В. С. Шкільне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Прокопчук ; наук. ред. П. Т. Тронько. – К. : Кондор, 2011. – 336 с.
12. Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика [Текст] : матеріали Другого Всеукр. семінару, присв. 125-річчю з дня народження фундатора укр. нац. географії С. Л. Рудницького та 10-річчю заснування кафедри географії України ТДПУ. Ч.2 / О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль, 2002. – 266 с.
13. Суторміна, Л. І. Географічне краєзнавство як засіб активізації навчально-виховної роботи [Текст] : з практичного досвіду / Л. І. Суторміна // Географія. – 2008. – № 7. – С. 5-14.
14. Тронько, П. Історичне краєзнавство в Україні [Текст] / П. Тронько // Історія України. Шкільний світ. – 2008. – № 47. – С. 1-5.
15. Уривалкін, О. М. Історичне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. / О. М. Уривалкін. – К. : КНТ, 2006. – 296 с.
16. Царик, Л. Еколого-географічне краєзнавство: об"єкт, завдання, специфіка, зміст і структура [Текст] / Л. Царик // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. – 2002. – Ч.1. – С. 114-120.

Довідку виконано 4. 04. 2011 р.
Н. І. Пельо, Л. Я. Білецька.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах