Міжнародні стандарти у сфері правового регулювання та застосування медичних біотехнологій

1. Буткевич, В.· Європейська конвенція з прав людини і основних свобод: генеза намірів і права / В. Буткевич // Право України. – 2010. – № 10. – С. 60–88.

2. Гребняк, М. П.· Нанотехнологічні фактори ризику для здоров'я населення / М. П. Гребняк, О. Б. Єрмаченко // Довкілля та здоров’я. – 2011. – № 1. – С. 52–55. – Бібліогр.: с. 55.

3. Дамірлі, М.· Європейська конвенція з прав людини як ключовий елемент системи права Ради Європи / М. Дамірлі // Право України. – 2010. – № 10. – С. 98–104.

4. Козярін, І. П.· Майбутнє харчування людини / І. П. Козярін, Т. М. Димань // Довкілля та здоров’я. – 2010. – № 3. – С. 77–80.

5. Корсак, К.· Ноотехнології на захисті здоров'я людства / К. Корсак // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2011. – № 4. – С. 6–7.

6. Крусс, В.· Здоров'я як основна правова цінність сучасності / В. Крусс // Право України. – 2011. – № 11/12. – С. 5–29. – Бібліогр. в кінці ст.

7. Куценко, В.· Здоров'я – феномен глобального значення: виміри та шляхи зміцнення / В. Куценко // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2010. – № 4. – С. 9–10.

8. Міжнародні стандарти прав і свобод людини // Право України. – 2010. – № 10. – С. 250–251.

9. Семигіна, Т. В.· Охорона здоров'я в суперечливих умовах глобалізації-локалізації / Т. В. Семигіна // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 121 : Політологічні науки. – С. 21–25. – Бібліогр. в кінці ст.

10. Суярко, М. О.· Життя й здоров'я людини як об'єкти права екологічної безпеки / М. О. Суярко // Екологічний вісник. – 2009. – № 5. – С. 31.

11. Ульберг, З.· Нанотехнології в медицині: роль колоїднохімічних процесів / З. Ульберг, Т. Грузіна, О. Карпов // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 8. – С. 28–41.

12. Чернишев, Д. П.· Біологічно активні добавки. Факти і коментарі / Д. П. Чернишев // Безпека життєдіяльності. – 2004. – № 10. – С. 23–28.

13. Чехун, В.· Роль інноваційних технологій у розв'язанні проблеми онкології : [інтерв'ю з дир. Ін-ту експерим. патології, онкології і радіобіолог., акад. НАНУ В. Чехуном] / В. Чехун ; розмовляла І. Ніколайчук // Вісник Національної Академії наук України. – 2008. – № 9. – С. 38–42.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 41) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Довідку підготувала Беновська І. В.
6.03.13

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах