Аналіз використання електронних бібліотек

1.    Булахова, Г.  Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як форма творення наукового знання / Г. Булахова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, А. Г. Бровкін [та ін.]. – К. : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2009. – Вип. 25. – С. 328–330.

2.    Влащенко, Л.  Електронні бібліотеки та інформаційно-бібліотечні системи / Л. Влащенко, Т. Грищенко, О. Нікітенко // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 3. – С. 2–3.

3.    Галінська, С.  Існування електронних бібліотек в Україні: сучасність та перспективи / С. Галінська // Інтелектуальна власність. – 2009. – № 11. – С. 17–22.

4.    Горовий, В.  Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс : [монографія] / В. Горовий ; НАН України ; НБ України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Л. А. Дубровіна. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2010. – 360 с.

5.    Горовий, В. М.  Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства : [монографія] / В. М. Горовий ; наук. ред. О. С. Онищенко. – К. : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2005. – 300 с.

6.    Земсков, А. И.  Будущее электронных библиотек / А. И. Земсков // Научные и технические библиотеки. – 2009. – № 4. – С. 26–36.

7.    Кочеткова, А.  Цифрові бібліотеки як ознака ХХІ століття / А. Кочеткова // Світогляд. – 2009. – № 6. – С. 68–73.

8.    Швецова-Водка, Г.  Бібліотека як документальна комунікаційна система [Текст] / Г. Швецова-Водка // Бібліотечний вісник. – 2011. – № 6. – С. 3–7. – Бібліогр. в кінці ст.

9.    Шемаєва, Г.  Електронна бібліотека у системі інформаційного забезпечення науки / Г. Шемаєва // Вісник книжкової палати. – 2005. – № 8. – С. 27–29.

10.    Шрайберг, Я.  Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інформаційному віці / Я. Шрайберг // Вища школа. – 2007. – № 4. – С. 60–74.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 41) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

відповідь підготувала 17.12.2012 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах