Система каталогів і картотек обласних УНБ: стан, перспективи розвитку

1. Воронько, К. Л. Организация библиотечных фондов и каталогов : учеб. для библ. техникумов и библ. отд. культурно-просвет. училищ / К. Л. Воронько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Книга, 1981. – 327 с.

2. Бібліотеки Тернополя : довідник / Обл. універс. наук. б-ка ; уклад. О. О. Слив'як, Г. І. Польова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 48 с.

3. Карачинська, Е. Т. Бібліотечні каталоги : навчальний посібник / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. – Харків : Основа, 1992. – 160 с.

4. Каталоги и картотеки централизованной библиотечной системы : практ. пособие / Т. В. Борисенко, В. В. Бутовская, С. Е. Демидова [и др.] ; [под ред. Т. В. Борисенко, Э. Р. Сукиасяна]. – М. : Книга, 1985. – 128 с.

5. Столяров, Ю. Н. Справочно-библиографический аппарат в структуре библиотеки как системы / Ю. Н. Столяров // Научные и технические библиотеки. – 2007. – № 3. – С. 21-28.

6. Сукиасян, Э. Р. Система каталогов и динамика развития современной библиотеки / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2006. – № 4. – С.18-32.

7. Шкаріна, В. А. Теоретичні аспекти дослідження довідково-бібліографічного апарату бібліотеки / В. А. Шкаріна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 2. – С. 34-43.

8. Ярощук, В. П. Історія комп'ютерізації ОУНБ:етап інтенсифікації / В. П. Ярощук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С. 53-64.

Довідка виконана 22. 01. 11 р.
Лецкалюк І. Г

 

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах