Історія книгодрукуваня

1. Алексеев, А. Русь невеликая / А. Алексеев // Наука и жизнь. – 2009. – № 10. – С. 104-111. – По страницам истории. – (История Польско-Литовского государства XVI в., православная реформация, Брестская уния, русское книгопечатание и др.).

2. Біланич, Г. Початок книгодрукування на Закарпатті та стародруки / Г. Біланич // Вісник книжкової палати. – 2005. – № 11. – С. 40-42.

3. Борясяк, О. Приватна друкарня Михайла Сльозки / О. Борясяк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 87-89.

4. Васьківська, О. Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у XVI-XIXстоліттях / О. Васьківська // Вісник книжкової палати. – 2009. – № 1. – С. 38-41.

5. Донець, Г. Про книгодрукування / Г. Донець // Чумацький шлях. – 2005. – № 4. – С. 7-11.

6. Запаско, А. П. Пам'ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків, виданих на Україні. Кн. 2. Ч. 1. 1701-1764 / А. П. Запаско, Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища школа, 1984. – 132 с. : іл. – (Художній аналіз і бібліографічний опис найвизначніших художньо оздоблених пам`яток українського рукописного мистецтва).

7. Ісаєвич, Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні : монографія / Я. Д. Ісаєвич. – Львів : Вища школа, 1975. – 152 с.

8. Коць-Григорчук, Л. Біля джерел кириличного книгодрукування / Л. Коць-Григорчук // Українська мова. – 2008. – № 1. – С. 50-68.

9. Лабинцев, Ю. Із давнини Київського книгодрукування / Ю. Лабинцев, Л. Щавинська // Світогляд. – 2008. – № 4. – С. 14-17.

10. Мельников, О. Чи було книгодрукування в Україні до Івана Федорова: огляд публікацій останніх років / О. Мельников // Вісник книжкової палати. – 2006. – № 4. – С. 10-13.

11. Осовський, К. Шкільна друкарня і книгарня в Кременці (1811-1832) : роль гімназії і ліцею в розвитку освіти і науки / К. Оссовський // Волинські Афіни, 1805 - 1833 : збірник наукових праць / під ред. С.Маковського, В.Собчука. – Тернопіль, 2006. – С. 232-242.

12. Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI - перша половина XVII ст.) : зб. документів / [упоряд. : Я .Д. Ісаєвич, О. А. Купчинський, О. Я. Мацюк, Е. Й. Ружицький]. – К. : Наукова думка, 1975. – 344 с.

13. Рожко, В. Є. Українське православне книгописання і книгодрукування на Волині (ХІ- ХХ ст.) : іст.- краєзнавчий нарис / В. Є. Рожко. – Луцьк : Медіа, 2005. – 256 с.

14. Рясна, Т. Пам'ятки давньоруської писемності / Т. Рясна // Чумацький шлях. – 2005. – № 3. – С. 2-7.

15. Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность : рус. старопечатная лит. (XVI - первая четверть XVIII в.) / изд. подгот. В. К. Былинин и др. – М. : Наука, 1982. – 352 с.

16. Українські землі в ХVІ ст. Культурне життя; освіта, наука та книгодрукування : історія України / за вид. В. Власов "Історія України" // Історія України. Шкільний світ. – 2009. – № 29-32. – С. 74-75.

17. Фрис, В. Я. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х-ХVІІІ ст. / В. Я. Фрис. – Львів : ЛНУ, 2003. – 188 с.

18. Цендра, Н. Львів і українська книжка на зламі ХІХ і ХХ століть / Н. Цендра // Науковий світ + Атестаційний вісник. – 2008. – № 6. – С. 26-29.

Довідка виконана 6.12.10 р.
Лецкалюк І. Г.

 

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах