Роль релігійних організацій у соціальній підтримці людей похилого віку

1.    Бондаренко, В.  Релігійне життя в сучасній Україні: стан, тенденції та проблеми розвитку / В. Бондаренко // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – 2004. – Вип. 14. – С. 34-39.
2.    Дашкина, А.  Развитие системы негосударственных социальных услуг / А. Дашкина // Социальная работа. – 2004. – № 3. – С. 2-21.
3.    Ісіченко, І.  Духовне життя нації та перспективи розвитку української культури / І. Ісіченко // Визвольний шлях. – 2005. – № 7. – С. 10-27.
4.    Комар І. В. Діяльність закладів опіки під керівництвом греко-католицьких чернечих чинів у Галичині в кінці ХІХ ст. – 1939 р. // Педагогіка та психологія професійної освіти. – 2004.– № 2.– С. 175-183.
5.    Комар І. В. Соціально-геронтологічна діяльність греко-католицького чернецтва у Галичині в кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. // Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006.– Вип. 41.– С. 49-53.
6.    Концепція розвитку церковно-державних відносин у царині соціальної політики. Проект Синодального відділу з благодійності і соціального служіння Української Православної Церкви // orthodox.org.ua/uk/node/7323 [електронний ресурс]
7.    Продивус, С.  Закон України Про свободу совісті та релігійні організації: аналіз та шляхи вдосконалення / С. Продивус // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича (12-13 травня 2004 року). Філософсько-педагогічні науки. – 2004. – С. 344-345.
Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Довідку виконано 16. 11. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах