Риторика


1.    Абрамович, С. Д.  Риторика [Текст] : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищих навч. закл. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2001. – 240 с.

2.    Аристотель.  Поэтика. Риторика [Текст] / Аристотель ; вступ. ст. и коммент. С. Ю. Трохачева. – СПб. : Азбука, 2000. – 348 с.

3.    Гетман, Л. И.  Учимся говорить красно. О пропедевтическом курсе школьной риторики  / Л. И. Гетман // Русская словесность в школах Украины. – 2004. – №3. – С.14-16.

4.    Гурвич, С. С. Основы риторики [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / С. С. Гурвич, В. Ф. Погорелко, М. А. Герман. – К. : Выща шк., 1988. – 248 с.

5.    Захарійчук  М. Красномовство: краса і сила риторики [Текст] / М. Захарійчук // Початкова освіта. Шкільний світ. – 2009. – № 11. – С. 9-10.

6.    Колотілова, Н. А. Риторика [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Н. А. Колотілова ; Н.А.Колотілова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 232 с.

7.    Мироненко, В. Риторика як необхідність [Текст] / В. Мироненко // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 1. – С. 144-149.

8.    Мурашов, А. А. Риторика - инструмент педагогического успеха [Текст] / А. А. Мурашов // Школьные технологии. – 2008. – № 3. – С. 137-147.

9.    Науменко, В. Риторика. Спілкуймося красно : [курс риторики в початкових класах] [Текст] / В. Науменко, М. Осколова // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С. 43-45.

10.    Ожигова, О.  Риторика: історія і сучасність [Текст] / О. Ожигова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 36. – С. 13-14.

11.    Онуфрієнко, Г. С. Риторика [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Г.С.Онуфрієнко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 588 с.

12.    Павленко, А.  Як ми говоримо [Текст] : практичний семінар [риторика] / А. Павленко, Л. Вертільник // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2006. – № 12. – С. 22-23.

13.    Палатовська, О. В.  Сучасна риторика в сучасній освіті [Текст] / О. В. Палатовська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – №7. – С.4-7.

14.    Рождественский, Ю. В.  Теория риторики [Текст] : учеб. пособие для студ. филолог. спец. ун-тов / Ю. В. Рождественский. – 2-е изд., испр. – М. : Добросвет, 1999. – 482 с.

15.    Сагач, Г.  Риторика любові [Текст] / Г. Сагач // Бібліотечка "Дивослова". – 2008. –

№ 8. – С. 2-11.

16.    Сагач, Г. М.  Золотослів [Текст] : навч. посібник / Г. М. Сагач. – К. : Райдуга, 1993. – 378 с.

17.    Серман, Г.  Технологія навчання риторики [Текст] / Г. Серман, К. Пальона // Палітра педагога. – 2005. – № 1. – С. 22-26.

18.    Цибаньова, О.  Хто володіє словом, той володіє світом... [Текст] : матеріали до уроку практичної риторики в 10-му класі / О. Цибаньова // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2006. – № 12. – С. 21-22.

19.    Чупин, В.  Классическая риторика для учителя [Текст] / В. Чупин // Педагогическая техника. – 2006. – № 4. – С. 60-76.

20.    Яворська, Г.  Європейська риторика. Що з нею? [Текст] / Г. Яворська // Урок української. – 2004. – №8-9. – С.53-57. – ( Українсько-європейський лексикон).

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах