Футбол у програмі літніх Олімпійських ігор

1.    Гарас, М.  Модельні техніко-тактичні характеристики змагальної діяльності команд чемпіонів світу з футболу 1930-2002років / М. Гарас, Й. Фалес, І. Чорнобай // Молода спортивна наука України : Зб. наук. праць з галузі фізкультури і спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10. – С. 101-107.
2.    Губа, В. П.  Особенности планирования функциональной подготовки футболистов высокой квалификации  / В. П. Губа, О. А. Пашинин // Теория и практика физической культуры. – 2011. – № 8. – С. 73-76.
3.    Куцев, В.  Особливості маркетингу змагань із футболу [Текст] / В. Куцев // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 1. – С. 101-104.
4.    Легкий, Левко.  Історія світового футболу : енциклопедичний довідник / Левко Легкий. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2010. – 576 с.
5.    Ніколаєнко, В.  Стан підготовки футбольного резерву в Україні / В. Ніколаєнко, О. Байрачний // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 2. – С. 32-35.
6.    Платонов, В. Н.  Олимпийский спорт : учеб. для студ. вузов физического воспитания и спорта; в 2-х кн. Кн. 2 / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 384 с.
7.    Платонов, В. Н.  Олимпийский спорт : учеб. для студ. вузов физического воспитания и спорта; в 2-х кн. Кн. 1 / В. Н. Платонов, С. И. Гуськов. – К. : Олимпийская литература, 1994. – 496 с.
8.    Хавин, Б. Н.  Все об олимпийских играх / Б. Н. Хавин. – М. : Физкультура и спорт, 1974. – 575 с.
9.    Хоршид, Ф. Х.  Обоснование критериев отбора в футболе : методическое пособие / Ф. Х. Хоршид. – К. : УГУФВС, 1996. – 46 с.
10.    Шелепень, В. Н.  Методика анализа и прогнозирования спортивных достижений футбольных команд на основе периодичности исторического процесса и типологии национальных особенностей / В. Н. Шелепень, Л. Д. Хода // Теория и практика физической культуры. – 2009. – № 3. – С. 73-77.
11.    Энциклопедия современного олимпийского спорта / Гл. ред. В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 1998. – 600с.


Довідку виконано 7.11.2011р.
Беновська І. В.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах