Фізичні вправи

1.    Богдасаров, С.  Чтобы стать сильным: [фізичні вправи для різних груп м'язів] / С. Богдасаров // Физкультура и спорт. – 2009. – № 9. – С. 10-11.
2.    Валик, Б. В.  Школа семейной физкультуры: совершенствование двигательных навыков / Б. В. Валик // Физическая культура в школе. – 2007. – № 2. – С. 69-75.
3.    Лящук, Р. П.  Термінологія вправ основної гімнастики : навч. посіб. / Р. П. Лящук. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – 152 с.
4.    Мак-Кензи, Р. Т.  Физические упражнения в воспитании и медицине. Извлечения / Р. Т. Мак-Кензи // Лечебная физическая культура и массаж. – 2007. – № 6. – С. 17-31.
5.    Мурза, В. П.  Фізичні вправи і здоров'я / В. П. Мурза. – К. : Здоров'я, 1991. – 256 с.
6.    Общеразвивающие и специальные упражнения : программный материал по общ. и спец. физподготовке для спорт. секций ДЮСШ и спорт. шк. / сост. А.П.Колтановский. – М. : Динамо, 1973. – 307 с.
7.    Огнистий, А. В.  Атлас загальнорозвиваючих вправ : (вправи без предметів):навч.-метод.посіб. / А. В. Огнистий. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 148с.
8.    Специальные упражнения легкоатлетов  / под ред. Н.И.Выставкина, З.П.Синицкого. – М. : Физкультура и спорт, 1962. – 80 с.
9.    Стабилизация осанки  : специальные упражнения для бегунов на средние и длинные дистанции. Помоги себе // Легкая атлетика. – 2006. – № 1-2. – С. 34-36.
10.    Тематичний підхід у використанні рухових ігор для розвитку фізичних якостей і навчання техніці фізичних вправ легкоатлетів 12-14років // Молода спортивна наука України. – Львів, 2001. – Т.2, Вип.5. – С.41-43.
11.    Тренажеры и специальные упражнения в легкой атлетике / под общ. ред. В.Г.Алабина, М.П.Кривоносова. – М. : Физкультура и спорт, 1976. – 272 с.
12.    Уткин, В. Л.  Биомеханика физических упражнений: учеб. пособ. для студ. фак. физ. воспит. пед. ин-тов и для ин-тов физ. культуры / В. Л. Уткин. – М. : Просвещение, 1989. – 210 с.
13.    Чудна, Р.  Класифікація дихальних вправ у фізкультурно-оздоровчих заняттях / Р. Чудна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 1. – С. 91-93.
14.    Шиян, Б. М.  Теорія і методика фізичного виховання школярів : підруч. для студ. вищих навч. закл. фіз. вихов. і спорту: В 2-х ч. Ч. 1 / Богдан Шиян. – Тернопіль : Навч. книга - Богдан, 2001. – 272 с.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі
Довідку виконано 7.05.10 р.
Лецкалюк І. Г.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах