Використання залізничного транспорту в туристичній галузі в Іспанії

1. Аріон, О. В. Організація транспортного обслуговування туристів : навчальний посібник / О. В. Аріон. – К. : Альтерпрес, 2008. – 192 с. – (Бібліотека професійного менеджера).
2. Заохочуємо розвиток турпотоків : консульство Іспанії налаштоване на поглиблення співпраці з українськими туристичними компаніями : [інтерв'ю із Консулом Королівства Іспанії Хорхе Урбіола Лопесом де Монтенегро] / бесіду вів Юрій Самойлов // Украинский туризм. – 2012. – № 6. – С. 28–33.
3. Испания // Туристический бизнес. – 2005. – № 6. – С. 2–11
4. Испания. Берег туристов // Туристический бизнес. – 2008. – № 5 : тематический вып. – С. 4–13.
5. Испания. Обворожительная Валенсия // Туристический бизнес. – 2008. – № 11 : Тематический выпуск. – С. 42–47.
6. Країнознавство : підручник / В. П. Крижанівський, М. С. Дорошко, В. І. Головченко [та ін.] ; [за ред. М. С. Дорошка]. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 440 с. + Карти (16 с.). – (Вища освіта ХХІ століття).
7. Лето в Европе : Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Франция, Страны Бенилюкс, Великобритания, Греция, Испания, Мальта, Венгрия, Чехия, Словакия, Польша, Норвегия, Финляндия // Туристический бизнес. – 2005. – № 9. – С. 2–95. – (Тематический выпуск).
8. Неоткрытая Испания // Туристический бизнес. – 2004. – № 3. – С.30–34.
9. Осипова, О. Я. Транспортное обслуживание туристов : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 230500- Социально-культурный сервис и туризм / О. Я. Осипова. – М. : Академия, 2004. – 368 с. – (Высшее проффесиональное образование).
10. Птахів, С. Туроператорські новації : [Албанія, Іспанія] / Семен Птахів // Український туризм. – 2015. – № 3. – С. 32–34.
11. Столяров, Г. П. Сучасна Іспанія / Г. П. Столяров // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 11/12. – С. 60–65.

Інтернет-джерела:

    http://studbooks.net/658230/turizm/transportnoe_obespechenie_ispanii
    http://pidruchniki.com/15341220/turizm/zaliznichniy_transport
    http://eputevka.kiev.ua/transport-v-ispanii/
  http://ukrbukva.net/page,2,114402-Transportnoe-obespechenie-turisticheskoiy-deyatel-nosti-v-Ispanii.html

Довідку виконала Беновська І. В.

31.10.2016

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах