Туристичні ресурси Чортківського району

1. 2008 рік – рік замків та палаців : Кривче, Скалат, Скала-Подільська, Теребовля, Чортків, Підзамочок // Рада. – 2008. – № 5. – С. 3–5.
2. Бурма, В. О. Берегами Серету : путівник по туристському маршруту / В. О. Бурма. – Львів : Каменяр, 1979. – 88 с. : іл.
3. Галаджій, О. З Богом до Чорткова / О. Галаджій // Міжнародний туризм. – 2008. – № 5. – С. 136–139.
4. Добрянський, В. К. Попередні висновки археологічно-архітектурного обстеження Чортківського замку / В. К. Добрянський // Замковий туризм Тернопільської області: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4 травня 2012 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Смирнов, О. Ю. Бордун [та ін.]. – Тернопіль, 2012. – С. 37–41. – Бібліогр. в кінці ст.
5. Дударчук, К. Д. Історико-культурні туристичні ресурси Тернопільської області: стан збереження та використання : монографія / К. Д. Дударчук ; наук. ред. О. В. Заставецька. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 200 с.
6. Замки як найвизначніші історико-архітектурні ресурси Тернопільської області / М. П. Вишнівецький, П. А. Макодрай, Л. С. Стецюк, Б. С. Федус // Замковий туризм Тернопільської області: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4 травня 2012 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Смирнов, О. Ю. Бордун [та ін.]. – Тернопіль, 2012. – С. 112–115. – Бібліогр. в кінці ст.
7. Земля Тернопільська : туристичний путівник / ред.: У. Ванчура, П. Ктитор, Х. Мельничук. – Тернопіль : Джура, 2003. – 368 с.
8. Лещишин, А. Чортківського замку хроніки / А. Лещишин // Місто. – 2010. – 22 верес. (№ 38). – С. 15.
9. Пустиннікова, І. Не такий той чорт страшний : [Чортків] / І. Пустиннікова // Карпати. Туризм. Відпочинок. – 2008. – № 6. – С. 64–70.
10. Рутинський, М. Й. Замковий туризм в Україні : [географія пам'яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження] : навчальний посібник для студ. вузів / М. Й. Рутинський. – К. : ЦУЛ, 2007. – 432 с.
11. Чорпіта, Я. Чортків : історико-краєзнавчий нарис : присвячується 470-річчю Чорткова / Я. Чорпіта ; відп. ред. М. Й. Вировий. – К. : [ВТП], 1993. – 64 с.
12. Швець, М. Замки, палаци і фортеці України / М. Швець // Географія та основи економіки в школі. – 2008. – № 11/12. – С. 56–60.

Довідку підготувала
Любка І. М.
12.03.14 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах