Класифікація історико-культурних рекреаційних ресурсів

1. Бейдик, О. О.· Світові рекреаційно-туристські ресурси / О. О. Бейдик, Л. Л. Криницька // Український географічний журнал. – 2007. – № 2. – С. 49–55. – Рекреаційна географія.

2. Горобець, О. М.· Проблеми розвитку туристичної інфраструктури в Україні / О. М. Горобець // Туристичні ресурси як чинник розвитку території : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-семінару, 9–10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька,

І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – С. 214–216. – Бібліогр. в кінці ст.

3. Любіцева, О.· Етнокультурні традиції природокористування як ресурс рекреаційно-туристичної діяльності / О. Любіцева // Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Географія / відп. ред. Я. Б. Олійник. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – Вип. 54. – С. 11–12.

4. Пангелов, Б. П.· Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 248 с. – (Альма-матер).

5. Петранівський, В. Л.· Туристичне краєзнавство : навчальний посібник / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський ; за ред. Ф. Д. Заставного. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 575 с.

6. Седова, Н. А.· Культурно-просветительный туризм : учебное пособие / Н. А. Седова. – М. : Сов. спорт, 2003. – 96 с.

7. Семеген, О.· Про класифікації рекреаційно-туристичної діяльності / О. Семеген // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, Б. І. Данилишин, О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2009. – Вип. 2 (26). – С. 95–102. – Бібліогр. в кінці ст.

8. Стецько, Н.· Системний підхід до аналізу туристичної діяльності / Н. Стецько // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 2(24). – С. 135–145. – Рекреація і туризм.

9. Тибінь, А.· Пріоритетні напрямки розвитку туризму в Україні / А. Тибінь, А. Шевченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, О. В. Заставецька, С. І. Іщук [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2010. – Вип. 2 (28). – С. 140–144. – Бібліогр. в кінці ст.

10. Туристичні ресурси як чинник розвитку території : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції-семінару, 9–10 груд. 2011 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Денисюк, С. П. Кузик, Г. Б. Головко. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 300 с.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах