Пізнавальний туризм

1. Гайда, Л.· Учнівська краєзнавча експедиція як форма діяльності шкільного музею / Л. Гайда // Краєзнавство. – 2010. – № 1/2. – С. 178–183.

2. Грабовский, Ю. А.· Педагогічні та психологічні аспекти дитячо-юнацького туризму / Ю. А. Грабовский, О. В. Скалій, Т. В. Скалій // Краєзнавство. Географія. Туризм : всеукраїнська газета для вчителів географії. – К. : Шкільний світ. – 2008. – № 48. – С. 12–13.

3. Історія екскурсійної діяльності в Україні : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова, М. М. Олексійко. – К. : Кондор, 2010. – 166 с.

4. Козырева, Т. В.· Образовательные возможности экскурсии / Т. В. Козырева // Народное образование. – 2013. – № 7. – С. 225–232.

5. Пангелов, Б. П.· Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 248 с. – (Альма-матер).

6. Погодина, В. Л.· Организация школьного образовательного туризма / В. Л. Погодина // География в школе. – 2008. – № 8. – С. 53–59.

7. Погодина, В. Л.· Формирование основ этнической культуры школьников средствами образовательного туризма / В. Л. Погодина // География в школе. – 2010. – № 10. – С. 43–49. – Туризм и краеведение.

8. Погодіна, В. Л.· Шкільний освітній туризм / В. Л. Погодіна //· Краєзнавство. Географія. Туризм : всеукраїнська газета для вчителів географії. – К. : Шкільний світ. – 2009. – № 32. – С. 3–6.

9. Рябих, С.· Ігрові форми у туристсько-краєзнавчій роботі / С. Рябих, Н. Федорченко // Краєзнавство. Географія. Туризм : всеукраїнська газета для вчителів географії. – К. : Шкільний світ. – 2011. –· № 16. – С. 17–24.

10. Ташкевич, Л.· Пізнаємо в подорожах рідний край / Л. Ташкевич, І. Терновий // Краєзнавство. Географія. Туризм : всеукраїнська газета для вчителів географії. – К. : Шкільний світ. – 2010. – № 44. – С. 7–12.

11. Тибінь, А.· Пріоритетні напрямки розвитку туризму в Україні / А. Тибінь, А. Шевченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, О. В. Заставецька, С. І. Іщук [та ін.]. – Тернопіль : Тайп, 2010. – Вип. 2 (28). – С. 140–144. – Бібліогр. в кінці ст.

12. Туристсько-пізнавальні ігри / О. Дмитрук, С. Дмитрук, І. Бондаренко [та ін.] // Краєзнавство. Географія. Туризм : всеукраїнська газета для вчителів географії. – К. : Шкільний світ. – 2011. – № 28. – С. 3–22.

13. Фесенко, С.· Алгоритм туристсько-краєзнавчого походу / С. Фесенко // Краєзнавство. Географія. Туризм : всеукраїнська газета для вчителів географії. – К. : Шкільний світ. – 2011. – № 8. – С. 16–23.

14. Фіткайло, О.· Сучасні тенденції розвитку туристсько-екскурсійної діяльності в Україні / О. Фіткайло // Історія української географії та картографії : збірник матеріалів Четвертої міжнар. наук. конф., присвяч. 110-літньому ювілею професора В. Кубійовича, 18 – 19 лист. 2010 р., м. Тернопіль / редкол.: О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук, Т. Б. Заставецький [та ін.] – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – С. 149–151. – Біблогр. в кінці ст.

15. Швець, М.· Краєзнавство й туризм у системі навчально-виховної роботи / М. Швець // Краєзнавство. Географія. Туризм : всеукраїнська газета для вчителів географії. – К. : Шкільний світ. – 2009. – № 28. – С. 3–16.

Додатково Ви можете скористатися електронним каталогом http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідку виконала Беновська І. В.
18.02.2014

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах