Умови розвитку замкового туризму у Франції

1. Аніпко, Н.· Середньовічні замки і фортеці : рекреаційно-туристське використання / Н. Аніпко // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2011. – № 20. – С. 15–18.

2. Булгакова, Е. Ю.· Архитектура французских замков рубежа ХVI–ХVII вв. –· первой трети ХVIІ в. / Е. Ю. Булгакова // Вестник Московского университета. Серия 8. История. – 2008. – № 6. – С. 70–82.

3. Говдя, Б. С.· Перлини французької архітектури / Б. С. Говдя // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – № 2. – С. 29–30.

4. Загоскина, В.· Франция – туризм Haute couture [Текст] / В. Загоскина // Украинский туризм. – 2010. – № 3. – С. 28–33.

5. Кокарева, О. І.· Закордонний досвід використання замків у туристичній сфері / О. І. Кокарева, Н. Л. Храплива, В. В. Шподарунок // Замковий туризм Тернопільської області: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4 травня 2012 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Смирнов, О. Ю. Бордун [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 142–145. – Бібліогр. в кінці ст.

6. Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи // Пам'ятки України: історія та культура. – 2006. – № 4. – С. 120–125.

7. Надирова, О.· Досвід Франції в збереженні та використанні пам'яток архітектури та містобудування / О. Надирова // Університет. – 2009. – № 1. – С. 99–102.

8. Смирнов, І. Г.· Логістичний підхід до сталого розвитку замкового туризму / І. Г. Смирнов // Замковий туризм Тернопільської області: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 4 травня 2012 р. / редкол.: О. В. Заставецька, І. Г. Смирнов, О. Ю. Бордун [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – С. 81–87. – Бібліогр. в кінці ст.

9. Франция. Париж и Долина замков // Туристический бизнес. – 2008. – № 11 : Тематический выпуск. – С. 52–57.

10. Шугаев, М.· Увидеть Париж и французкие провинции / М. Шугаев // Туристический бизнес. – 2004. – № 2. – С. 28–30.

11. Яременко, Т.· Прогулки по Версалю. Хроники французского двора / Т. Яременко // Туристические новости (Travel news). – 2007. – № 3/4. – С. 7–18.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 41) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Довідку виконала
Беновська І. В.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах