Характеристика туристичних потоків в межах близькосхідного туристичного регіону в першому 10-літті ХХІ століття

1. В ожидании лета: (Хорватия; Турция; Дубай; Гондурас; Исландия; Испания; Индия) //·Мир туризма.·– 2009.·– № 4.·– С. 62–75.

2. Вернигора, Н.· Реанимация туризма /·Н.·Вернигора //·Украинский туризм.·– 2006.·– № 2.·– С. 36–37.

3. Гудзевата, М.· Йорданія. Нереальна реальність /·М.·Гудзевата //·Міжнародний туризм.·– 2012.·– № 4.·– С. 118–124.

4. Египет :( Хургада, Эль Гунна, Шарм Эль Шейх, Марса Алам) //·Мир туризма.·– 2005.·– № 9.·– С. 90–92.

5. Египет //·Мир туризма.·– 2007.·– № 9.·– С. 74–78.

6. Зеленська, Л.· Близькосхідні сюжети·: [туристична мандрівка по Ізраїлю і Йорданії] /·Л.·Зеленська //·Географія та основи економіки в школі.·– 2011.·– № 3.·– С. 46–47.

7. Зубарев, С.· Кипр: турпотоки возрастают вместе с популярностью /·С.·Зубарев //·Украинский туризм.·– 2011.·– № 4.·– С. 58–60.

8. Исаев, В. А.· Катар. Объединенные Арабские Эмираты /·В.·А.·Исаев, В.·В.·Озолинг.·– М.·: Мысль, 1984.·– 115 с.

9. Капіруліна, С. Л.· Сучасна Туреччина /·С.·Л.·Капіруліна //·Географія та економіка в сучасній школі.·– 2012.·– № 9.·– С. 39–43.·– Бібліогр. в кінці ст.

10. Кипр. Остров-курорт //·Туристический бизнес.·– 2008.·– № 5·: тематический вып.·– С. 62–64.

11. Любіцева, О. О.· Ринок туристичних послуг: геопросторові аспекти : навчальний посібни /·О.·О.·Любіцева.·– 2-ге вид., перероб. та допов.·– К.·: Альтерпрес, 2003.·– 436 с.

12. Объединенные Арабские Эмираты //·Туристический бизнес.·– 2005.·– № 17.·– С. 48–53.

13. Самойлов, Ю.· Массовый туризм: на пороге кардинальных перемен? : ситуация в Египте коренным образом повлияет на принципы формирования турпродукта на массовых направлениях /·Ю.·Самойлов //·Украинский туризм.·– 2011.·– № 1.·– С. 64–67.

14. Смаль, І.· Міжнародний туризм: динаміка і тенденція розвитку /·І.·Смаль //·Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ.·– 2010.·– № 36.·– С. 4–6.

15. Сорока, А. І.· Єгипет - туристичний край /·А.·І.·Сорока //·Географія.·– 2008.·– № 1.·– С. 38–39.

16. Турция //·Мир туризма.·– 2004.·– №9.·– С. 44–46.

Інтернет-джерела:

http://tourlib.net/statti_ukr/kylyn.htm

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідка виконана 10.12.2012 р.
Бадовська О. Г

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах