Транспортне забезпечення в туризмі

1. Кифяк, В. Ф.· Організація туристичної діяльності в Україні: навч. посібник для студ. вузів /·В.·Ф.·Кифяк.·– Чернівці·: Книги-ХХI, 2003.·– 300 с

2. Бгатов, А. П.· Туристские формальности: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 230500-Социально-культурный сервис и туризм /·А.·П.·Бгатов, Т.·В.·Бойко, М.·В.·Зубарева.·– М.·: Академия, 2004.·– 304 с.·– (Высшее проф. образование).

3. Кифяк, В. Ф.· Організація туризму /·В.·Ф.·Кифяк·; навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.·– Чернівці·: Книги – ХХІ, 2008.·– 344 с.

4. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку /·авт.-уклад.: В. Головинець, О. Горобець, С. Гуцал та ін.·– К. ; Тернопіль·: Терно-граф, 2008.·– 976 с.

5. Бутко, М. П.· Розвиток мережі шляхів автомобільного сполучення та її роль у зміцненні туристичного потенціалу України /·М.·П.·Бутко, Н.·О.·Алєшугіна //·Регіональна економіка.·– 2011.·– № 2.·– С. 23–33.·– Бібліогр. в кінці ст.

6. Брич, В.· Управління ризиками у туристичному бізнесі /·В.·Брич, С.·Крамарчук //·Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія /·редкол.: В. Я. Брич, О. В. Заставецька, С. І. Іщук [та ін.].·– Тернопіль·: Тайп, 2010.·– Вип. 2 (28).·– С. 105–110.·– Бібліогр. в кінці ст.

7. Бак, Г.· Впровадження інновацій у сфері туризму /·Г.·Бак //·Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія /·редкол.: В. Я. Брич, О. В. Заставецька, С. І. Іщук [та ін.].·– Тернопіль·: Тайп, 2010.·– Вип. 2 (28).·– С. 152–156.·– Бібліогр. в кінці ст.

8. Якубівська, Ю.· Парадигма формування конкурентоспроможного туристичного бренду в умовах глобалізації /·Ю.·Якубівська //·Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія /·редкол.: В. Я. Брич, О. В. Заставецька, С. І. Іщук [та ін.].·– Тернопіль·: Тайп, 2010.·– Вип. 2 (28).·– С. 174–178.·– Бібліогр. в кінці ст.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 41) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

05.12.2012 р.
Підготувала Тененьська С. Б.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах