Природні туристичні ресурси Козівського району та їх значення для потреб туризму

1. Грамяк, Л.· Природні комплекси Козівського району /·Л.·Грамяк //·Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім.·Володимира Гнатюка.·– 2005.·– Вип.·11.·– С. 101–102.

2. Заставецька, О. В.· Географія Тернопільської області. 8–9 клас·: навчальний посібник /·О.·В.·Заставецька, Б.·І.·Заставецький, Д.·В.·Ткач.·– 3-тє вид., допов.·– Тернопіль·: Підручники і посібники, 2001.·– 104·с.

3. Кульова, В.· Тернопілля прагне стати туристичним·: [прес-тур на Тернопілля] /·В.·Кульова //·Журналіст України.·– 2010.·– №·7.·– С.·43–47.

4. Мариняк, Я.· Туризм як об'єкт статистичного дослідження /·Я.·Мариняк //·Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія /·редкол.: Б. І. Данилишин, Я.·І.·Жупанський, О.·В.·Заставецька та ін.·– Тернопіль·: ТНПУ, 2008.·– Вип.·2(24).·– С.·97–111.·– Рекреація і туризм.

5. Матеріали до вивчення природних ресурсів Поділля /·редкол.: М. Л. Бригінець, І.·Ф. Білоус, І. В. Марисова [та ін.].·– Тернопіль ; Кременець·: КДПІ, 1963.·– 203·с.

6. Питуляк, М. Р.· Природні рекреаційні ресурси Тернопільщини, проблеми їх раціонального використання та охорони·: навчальний посібник /·М.·Р.·Питуляк.·– Тернопіль·: ТДПУ, 1999.·– 60 с.

7. Природні умови та ресурси Тернопільщини /·наук. ред.: М. Я. Сивий, Л.·П.·Царик.·– Тернопіль·: Терно-граф, 2011.·– 512·с.·– (Природні умови та ресурси Поділля).

8. Проблеми екології рідного краю·: навчальні матеріали /·наук. ред. Л. П. Царик.·– Тернопіль·: ТДПІ, 1993.·– 155 с.

9. Смишнюк, П. М.· Козівщина – духовний край, край поезій і пісень /·П.·М.·Смишнюк, К.·Г.·Поляк //·Рада.·– 2007.·– №·10.·– С. 15–30.

10. Тернопільська область [Карти]·: атлас туриста : 1:250 000.·– К.·: Картографія, 2010.·– 13 к. (48 с.)·: іл.

11. Тернопільщина – перлина Поділля //·Позакласний час.·– 2010.·– № 12.·– С.·45–54

12. Туризм как вид деятельности·: учеб. для студ. высш. учеб. завед. туристского профиля /·И. В. Зорин, Т. П. Каверина, В. А. Квартальнов и др.·– М.·: Финансы и статистика, 2002.·– 288 с.·– (Менеджмент туризма).

13. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку /·авт.-уклад.: В.·Головинець, О. Горобець, С. Гуцал та ін.·– К. ; Тернопіль·: Терно-граф, 2008.·– 976 с.

14. Царик, Л. П.· Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу·: (на прикладі Тернопільської області) /·Л.·П.·Царик, Г.·В.·Чернюк.·– Тернопіль·: Підручники і посібники, 2001.·– 188·с.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

підготувала 06.12.2012 р.
Загородна С. Ю.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах