Туристичні ресурси Заліщицького району

1. Бабюк, Л.  Регулювання рекреаційних потоків в межах проектованої екостежки "На хвилях Тіраса" / Л. Бабюк // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Географія. – 2011. – № 59. – С. 26–28. – Бібліогр. в кінці ст.

2. Дністровський каньйон - унікальна територія туризму // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: В. Я. Брич, Б. І. Данилишин, Я. І. Жупанський, О. В. Заставецька та ін. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 1(25). – С. 221–222. – Визначні події.

3. Дутчак, С.  Обгрунтування нових підходів у дослідженні туристсько-рекреаційної діяльності (на прикладі Буковинських Карпат та Середнього Придністров'я) / С. Дутчак // Історія української географії. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – Вип.10. – С. 57–63.

4. Касіянчик, І.  Розвиток природоохоронного і туристично-рекреаційного комплексу Заліщицького району / І. Касіянчик // Магістр. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 1. – С. 18–21.

5.Лещишин, А.  Замочок Хмельницьких у Товстому / А. Лещишин // Місто. – 2010. – 13 жовт. (№ 41). – С. 15.

6. Мудрак, О.  Дністровський каньйон – основа перспективного національного природного парку / О. Мудрак // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2009. – № 32. – С. 9–10.

7. Серебрій, В.  Дністровський каньйон : [туристичний маршрут] / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2010. – № 4. – С. 22.

8. Слободян, О.  Основні напрямки розвитку активного туризму в долині річки Дністер / О. Слободян, М. Смакула // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2009. – № 32. – С. 12–13.

9. Третяченко, О.  Забутий курорт : [Заліщики] / О. Третяченко // Вільне життя. – 2011. – 22 квіт. (№ 31). – С. 3.

10. Хрещаний барвінок Наддністров'я: презентує Заліщанщина // Рада. – 2007. – № 6. – С. 17–33.

11. Шустикевич, А.  Два дні на Дністрі / А. Шустикевич // Карпати. Туризм. Відпочинок. – 2008. – № 6. – С. 14–21.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах