Природні та соціально-економічні передумови організації фермерського господарства

1.    Белебеха, І.  Критерії діяльності фермерських господарств / І. Белебеха // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 20. – С. 215-217.
2.    Галущак, В.  Економічна ефективність виробництва у фермерських господарствах / В. Галущак // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 21. – С. 189-193.
3.    Горлачук, В.  Проблеми збереження родючості грунтів фермерських господарств / В. Горлачук, А. Стрюченко // Економіка України. – 2007. – № 3. – С. 74-79.
4.    Горьовий, В.  Розвиток і сучасний стан функціонування фермерських господарств регіону / В. Горьовий // Економіка України. – 2007. – № 12. – С. 61-67.
5.    Греков, С. А.  Географічні особливості сільськогосподарського виробництва в особистих селянських господарствах Чернівецької області : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. геогр. наук: 11.00.02- економ. та соціальна географія / С. А. Греков ; ЧНУ ім. Федьковича. – Чернівці, 2007. – 20 с.
6.    Гуцуляк, Г. Д.  Земельно-ресурсний потенціал Карпатського регіону / Г. Д. Гуцуляк. – Львів : Світ, 1991. – 152 с.
7.    Коротун, І. М.  Природні ресурси України : навч. посіб. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / І. М. Коротун, Л. К. Коротун, С. І. Коротун. – Рівне : ПРИНТ ХАУЗ, 2000. – 192 с.
8.    Манівчук, Ю. В.  Екологічні іновації в систему охорони і використання агробіоценозів Карпат / Ю. В. Манівчук // Агроекологічний журнал. – 2007. – № 3. – С. 17-22.
9.    Махортов, Ю. О.  Сучасний стан і перспективи розвитку фермерства в Україні / Ю. О. Махортов // Вісник аграрної науки. – 2003. – № 6. – С. 73-76.
10.    Пуцентейло, П.  Особливості розвитку фермерських господарств у Тернопільській області / П. Пуцентейло // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка / Редкол.: А.А.Григорук, Т.Г.Дудар, С.Л.Дусановський та ін. – Тернопіль, 2005. – Вип. 18. – С. 195-199.
11.    Руденко, В. П.  Географія природно-ресурсного потенціалу України / В. П. Руденко. – Львів : Світ, 1993. – 240 с.


Довідку виконано 20. 04. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах