Україна – аграрна територія

1.    Барановський, М.  Санація депресивних аграрних територій України: сучасний стан та шляхи удосконалення [Текст] / М. Барановський // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2(24). – С. 51-59 .
2.    Белебеха, І.  Критерії діяльності фермерських господарств [Текст] / І. Белебеха // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 20. – С. 215-217.
3.    Бородіна, О.  Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації [Текст] / О. Бородіна // Економіка України. – 2008. – № 10. – С. 94-111.
4.    Бриндзя, З.  Регулювання процесу перерозподілу земель в умовах відносин ринкового типу [Текст] / З. Бриндзя, О. Бриндзя // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 18. – С. 275-279.
5.    Габор, В.  Організаційно-економічні умови ефективного господарювання аграрних підприємств [Текст] / В. Габор // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 20. – С. 210-214.
6.    Дудар, Т.  Системний аналіз функціонування земельних відносин в аграрному секторі в умовах оренди земельних ділянок, часток (паїв) [Текст] / Т. Дудар, Л. Жлуховська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – Вип. 20. – С. 203-208.
7.    Євдокименко, В.  Структурно-функціональні складові регіональної аграної політики [Текст] / В. Євдокименко, Ю. Лопатинський, Т. Шкабара // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 160-166.
8.    Жлуховська, Л.  Вдосконалення земельних відносин в аграрному секторі економіки [Текст] / Л. Жлуховська // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – Вип. 18. – С. 191-195.
9.    Кваша, С. М.  Аграрна політика в умовах трансформації економіки України [Текст] / С. М. Кваша // Вісник Київського університету. Економіка. – 2002. – № 62. – С. 49-50.
10.    Саблук, П.  Земля - визначальний чинник продуктивності в аграрній сфері [Текст] / П. Саблук // Краєзнавство. Географія. Туризм. Шкільний світ. – 2009. – № 19. – С. 12-14.
11.    Саблук, П. Т.  Роль державної аграрної політики у підвищенні ефективності агропромислового виробництва [Текст] / П. Т. Саблук // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 12. – С. 103-105.
12.    Сухий, П.  Особливості інтегрального аграрного рейтингу територій західноукраїнського регіону [Текст] / П. Сухий // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Б.І.Данилишин, Я.І.Жупанський, О.В.Заставецька та ін. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1(23). – С. 80-86.
13.    Чеболда, І.  Визначення аграрного навантаження території з метою оптимізації землекористування на прикладі Тернопільського адміністративного району [Текст] / І. Чеболда // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 207-210.
14.    Шершун, М. Х.  Екологічні проблеми природокористування в аграрному секторі економіки [Текст] / М. Х. Шершун // Агроекологічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 13-16.
Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідку виконано 3. 03. 2010 р.
Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах