Застосування похідної. Механічний та геометричний зміст похідної

1.    Бобовець, З. М.  Похідна функції / З. М. Бобовець // Все для вчителя. – 2007. – № 1. – С. 31–33.
2.    Бондаренко, Т. Бондаренко В.  Механічний зміст похідної. Похідна у фізиці і техніці. 11-й клас / Т. Бондаренко, В. Бондаренко // Математика в школі. – 2004. – №7. – С.26–29.
3.    Бороденко, В.  Похідна та її застосування : дидактичні матеріали для 11-го класу : [алгебра] / Валентина Бороденко // Математика. Шкільний світ. – 2014. – № 2. – С. 33–37.
4.    Булах, Т. П.  Застосування похідної в прикладах із математики та в задачах із фізики / Т. П. Булах, О. В. Назаренко // Все для вчителя. – 2013. – № 1. – С. 25–26.
5.    Бурмистренко, Т.  Похідна функції. Геометричний та механічний зміст похідної : 11 клас гуманітарного профілю / Т. Бурмистренко // Математика. Шкільний світ. – 2010. – № 2. – С. 16–19.
6.    Вайнтрауб, М.  Застосування похідної при розв'язуванні задач шкільного курсу : методика, досвід, пошук / М. Вайнтрауб, М. Каган, Л. Каган // Математика в школі. – 2006. – № 9. – С. 33–37.
7.    Власій, О. Д.  Нелокальна крайова задача для лінійних рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом / О. Д. Власій, Б. Й. Пташник // Український математичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 370–381.
8.    Євтодьєва, Т.  Застосування похідної до розв'язування прикладних задач : алгебра та початки аналізу : 11 клас / Тетяна Євтодьєва // Математика. Шкільний світ. – 2013. – № 3. – С. 8–13.
9.    Заболоцький, М. В.  Логарифмічна похідна і кутова щільність нулів цілої функції нульового порядку / В. Заболоцький, М. Р. Мостова // Український математичний журнал. – 2014. – Т. 66, № 4. – С. 473–481. – Бібліогр. в кінці ст.
10.    Карпік, В. В.  Застосування похідної до знаходження сум / В. В. Карпік // Математика в школах України. – 2009. – № 29. – С. 22–28.
11.    Когаловский, С. Р.  Производная и задачи элементарной математики / С. Р. Когаловский, В. В. Солдатова // Математика в школе. – 2012. – № 3. – С. 44–49.
12.    Матощук, Т. Б.  Похідна. Застосування похідної : завдання на встановлення відповідності / Т. Б. Матощук // Математика в школах України. – 2013. – № 16/18. – С. 73–74.
13.    Пиріжок, О. Г.  Застосування похідної в математиці, економіці й фізиці : 11 клас : [позакласний виховний захід] / О. Г. Пиріжок, С. І. Діденко, Т. В. Прибилович // Фізика в школах України. – 2013. – № 8. – C. 17–20.
14.    Рафальська, М. В.  Застосування похідної при розв`язуванні рівнянь / М. В. Рафальська // У світі математики. – 2004. – № 4. – С. 32–41.
15.    Рижов, Ю. М.  Похідна та її застосування / Ю. М. Рижов. – К. : Вища шк., 1977. – 83 с. – (Бібліотечка фізико-математичної школи. Математика).
16.    Сидоренко, В. І.  Використання похідної для розв'язування задач : [задачі з фізики підвищеного рівня складності] / В. І. Сидоренко // Фізика в школах України. – 2012. – № 6. – С. 6–7.
17.    Соколенко, Л.  Різні типи прикладних задач, що призначені для вивчення похідної та її застосувань у курсі алгебри і початків аналізу / Л. Соколенко, В. Швець // Математика в рідній школі. – 2014. – № 9. – С. 2–10. – Бібліогр. в кінці ст.
18.    Тригубець, Л.  Застосування похідної : відкрите заняття з початків аналізу / Тригубець // Математика. Шкільний світ. – 2009. – № 38. – С. 20–24.
19.    Ушаков, Р. П.  Похідна допомагає доводити нерівності / Р. П. Ушаков // У світі математики. – 2010. – № 2. – С. 24–30.
20.    Федорченко, О. О.  Формування компетентностей учнів через використання групових форм роботи на уроках математики. Застосування похідної / О. О. Федорченко // Математика в школах України. – 2008. – № 30. – С. 16-1 – 16-16.
21.    Цибулько, М.  Множина точок розриву похідної / Михайло Цибулько // Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – Вип. 8. – С. 51–53. – Бібліогр. в кінці ст.
22.    Шевченко, В. Г.  Комплекс задач і вправ, пов'язаних з геометричним змістом похідної / В. Г. Шевченко // Математика в школах України. – 2014. – № 33. – С. 6–11.

    Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка
Довідку виконала
Тененьська С. Б.
27.01.2015 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах