Блез Паскаль і його досягнення

1. Белл, Э. Т.· Творцы математики·= Men of Mathematics·: предшественники современной математики : пособие для учителей·/ Э.·Т.·Белл·; под ред. и с доп. С.·Н.·Киро.·– М.·: Просвещение, 1979.·– 256 с.

2. Борец, Т.· Здравствуйте, господин Ампер·/ Т.·Борец·; пер. со словац. С.·Г.·Тилли.·– Минск·: Вышейшая шк., 1981.·– 304 с.

3. Бутромеев, В. П.· Всемирная история в лицах·: Новое время: энциклопедия школьника·/ В.·П.·Бутромеев.·– М.·: ОЛМА-ПРЕСС, 1999.·– 320с.·– (Детский плутарх).

4. Гиндикин, С. Г.· Рассказы о физиках и математиках·/ С.·Г.·Гиндикин.·– М.·: Наука, 1981.·– 192 с.·– (Библиотечка "Квант"·; вып. 14).

5. Кляус, Е. М.· Паскаль ,1923–1662·/ Е.·М.·Кляус, И.·Б.·Погребысский, У.·И.·Франкфурт.·– М.·: Наука, 1971.·– 432 с.·– (Научно-биографическая сер.).

6. Коршак, Є.· Блез Паскаль: велич і трагедія людини·/ Є.·Коршак, Т.·Буяло, О.·Цоколенко·// Фізика та астрономія в школі.·– 2008.·– №·3.·– С. 51-56.

7. Левківський, А. П.· Могутній геній·/ А.·П.·Левківський, П.·Т.·Левківський·// Країна знань.·– 2013.·– № 1/2.·– С. 26–31.·– Бібліогр. в кінці ст.

8. Ліпінська, А.· Історія розвитку стохастики·/ А.·Ліпінська·// Математика в школі.·– 2007.·– №·4.·– С.·49–53.

9. Французький мислитель Паскаль·// Країна знань.·– 2004.·– №·8.·– С.·14–15.

10. Шеренга великих математиков·/ пер. с пол. Е.·К.·Шпак·; ред. Е.·В.·Бровцына.·– Варшава·: Наша Ксенгарня, 1970.·– 187·с.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

довідка виконана
19.05.2015 р.
Тененьська С. Б.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах