Похідна та її властивості

1. Ажгалиев, У.· Возможно ли исследование и построение графика дробно-рациональной функции без использования производной?·/ У.·Ажгалиев·// Математика в школе.·– 2010.·– №·7.·– С.·10–13.

2. Булах, Т. П.· Застосування похідної в прикладах із математики та в задачах із фізики / Т. П. Булах, О. В. Назаренко·// Все для вчителя. – 2013. – № 1. – С. 25–26.

3. Бурский, В. П.· Условия регулярности общей дифференциальной граничной задачи для неправильно эллиптических уравнений·/ В.·П.·Бурский·// Український математичний журнал.·– 2010.·– №·6.·– С.·754–761.

4. Власій, О. Д.· Нелокальна крайова задача для лінійних рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом·/ О.·Д.·Власій, Б.·Й.·Пташник·// Український математичний журнал.·– 2007.·– № 3.·– С.·370–381.

5. Заболоцький, М. В.· Логарифмічна похідна і кутова щільність нулів цілої функції нульового порядку·/ М.·В.·Заболоцький, М.·Р.·Мостова·// Український математичний журнал.·– 2014.·– Т.·66, № ·4.·– С.·473–481.·– Бібліогр. в кінці ст.

6. Карпік, В. В.· Застосування похідної до знаходження сум·/ В.·В.·Карпік·// Математика в школах України.·– 2009. – № 29.·– С.·22–28.

7. Лопушанська, Г. П.· Задача Коші для рівнянь з дробовими похідними за часовою та просторовими змінними у просторах узагальнених функцій·/ Г.·П.·Лопушанська, А.·О.·Лопушанський·// Український математичний журнал.·– 2012.·– Т.·64, №·8.·– С.·1067–1079.·– Бібліогр. в кінці ст.

8. Мацкий, М. С.· Функции и пределы. Производная·: пособие для учителей·/ М.·С.·Мацкий, Р.·Ю.·Мацкина.·– М.·: Просвещение, 1968.·– 182 с.

9. Рафальська, М. В.· Застосування похідної при розв`язуванні рівнянь·/ М.·В.·Рафальська·// У світі математики.·– 2004.·– №·4.·– С.·32–41.

10. Рижов, Ю. М.· Похідна та її застосування·/ Ю.·М.·Рижов.·– К.·: Вища шк., 1977.·– 83·с.·– (Бібліотечка фізико-математичної школи. Математика).

11. Сидоренко, В. І.· Використання похідної для розв'язування задач·: [задачі з фізики підвищеного рівня складності]·/ В.·І.·Сидоренко·// Фізика в школах України.·– 2012.·– №·6.·– С.·6–7.

12. Ушаков, Р. П.· Похідна допомагає доводити нерівності·/ Р.·П.·Ушаков·// У світі математики.·– 2010.·– №·2.·– С.·24–30.

13. Цибулько, М.· Множина точок розриву похідної·/ Михайло Цибулько·// Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка.·– Тернопіль·: ТДПУ, 2004.·– Вип.·8.·– С.·51–53.·– Бібліогр. в кінці ст.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідку виконала
Тененьська С. Б.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах