Застосування похідної. Механічний та геометричний зміст похідної

1. Бобовець, З. М.· Похідна функції / З. М. Бобовець // Все для вчителя. – 2007. – № 1. – С. 31–33.

2.··· Бондаренко, Т. Бондаренко В.· Механічний зміст похідної. Похідна у фізиці і техніці. 11-й клас / Т. Бондаренко, В. Бондаренко // Математика в школі. – 2004. – №7. – С.26–29.

3.··· Бороденко, В.· Похідна та її застосування : дидактичні матеріали для 11-го класу : [алгебра] / Валентина Бороденко // Математика. Шкільний світ. – 2014. – № 2. – С. 33–37.

4.··· Булах, Т. П.· Застосування похідної в прикладах із математики та в задачах із фізики / Т. П. Булах, О. В. Назаренко // Все для вчителя. – 2013. – № 1. – С. 25–26.

5.··· Бурмистренко, Т.· Похідна функції. Геометричний та механічний зміст похідної : 11 клас гуманітарного профілю / Т. Бурмистренко // Математика. Шкільний світ. – 2010. – № 2. – С. 16–19.

6.··· Вайнтрауб, М.· Застосування похідної при розв'язуванні задач шкільного курсу : методика, досвід, пошук / М. Вайнтрауб, М. Каган, Л. Каган // Математика в школі. – 2006. – № 9. – С. 33–37.

7.··· Власій, О. Д.· Нелокальна крайова задача для лінійних рівнянь із частинними похідними, не розв'язаних відносно старшої похідної за часом / О. Д. Власій, Б. Й. Пташник // Український математичний журнал. – 2007. – № 3. – С. 370–381.

8.··· Євтодьєва, Т.· Застосування похідної до розв'язування прикладних задач : алгебра та початки аналізу : 11 клас / Тетяна Євтодьєва // Математика. Шкільний світ. – 2013. – № 3. – С. 8–13.

9.··· Заболоцький, М. В.· Логарифмічна похідна і кутова щільність нулів цілої функції нульового порядку / В. Заболоцький, М. Р. Мостова // Український математичний журнал. – 2014. – Т. 66, № 4. – С. 473–481. – Бібліогр. в кінці ст.

10.··· Карпік, В. В.· Застосування похідної до знаходження сум / В. В. Карпік // Математика в школах України. – 2009. – № 29. – С. 22–28.

11.··· Когаловский, С. Р.· Производная и задачи элементарной математики / С. Р. Когаловский, В. В. Солдатова // Математика в школе. – 2012. – № 3. – С. 44–49.

12.··· Матощук, Т. Б.· Похідна. Застосування похідної : завдання на встановлення відповідності / Т. Б. Матощук // Математика в школах України. – 2013. – № 16/18. – С. 73–74.

13.··· Пиріжок, О. Г.· Застосування похідної в математиці, економіці й фізиці : 11 клас : [позакласний виховний захід] / О. Г. Пиріжок, С. І. Діденко, Т. В. Прибилович // Фізика в школах України. – 2013. – № 8. – C. 17–20.

14.··· Рафальська, М. В.· Застосування похідної при розв`язуванні рівнянь / М. В. Рафальська // У світі математики. – 2004. – № 4. – С. 32–41.

15.··· Рижов, Ю. М.· Похідна та її застосування / Ю. М. Рижов. – К. : Вища шк., 1977. – 83 с. – (Бібліотечка фізико-математичної школи. Математика).

16.··· Сидоренко, В. І.· Використання похідної для розв'язування задач : [задачі з фізики підвищеного рівня складності] / В. І. Сидоренко // Фізика в школах України. – 2012. – № 6. – С. 6–7.

17.·· Соколенко, Л.· Різні типи прикладних задач, що призначені для вивчення похідної та її застосувань у курсі алгебри і початків аналізу / Л. Соколенко, В. Швець // Математика в рідній школі. – 2014. – № 9. – С. 2–10. – Бібліогр. в кінці ст.

18.··· Тригубець, Л.· Застосування похідної : відкрите заняття з початків аналізу / Тригубець // Математика. Шкільний світ. – 2009. – № 38. – С. 20–24.

19.·· Ушаков, Р. П.· Похідна допомагає доводити нерівності / Р. П. Ушаков // У світі математики. – 2010. – № 2. – С. 24–30.

20.··· Федорченко, О. О.· Формування компетентностей учнів через використання групових форм роботи на уроках математики. Застосування похідної / О. О. Федорченко // Математика в школах України. – 2008. – № 30. – С. 16-1 – 16-16.

21.··· Цибулько, М.· Множина точок розриву похідної / Михайло Цибулько // Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – Вип. 8. – С. 51–53. – Бібліогр. в кінці ст.

22. Шевченко, В. Г.· Комплекс задач і вправ, пов'язаних з геометричним змістом похідної / В. Г. Шевченко // Математика в школах України. – 2014. – № 33. – С. 6–11.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідку виконала
Тененьська С. Б.
27.01.2015 р.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах