Властивості конічних поверхонь

1. Бронштейн, И. Н.  Справочник по математике : для инженеров и учащ. Втузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев. – 10-е изд., стер. – М. : Наука, 1964. – 608 с.

2. Соколенко, О. І.  Вища математика : навчальний посібник для студ. пед. навч. закл. / О. І. Соколенко. – К. : Вища школа, 1994. – 271 с.

3. Дубовик, В. П.  Вища математика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – К. : А.С.К., 2009. – 648 с. – (Вища освіта).

4. Івасюк, В.  Тіла обертання : [конус, циліндр] / В. Івасюк // Математика в школі. – 2003. – № 8. – С. 16–19.

5. Корн, Г.  Справочник по математике для научных работников и инженеров = Mathematical Handbook for Scientists and Engineers : определения, теоремы, формулы / Г. Корн, Т. Корн ; пер. с англ.: И. Г. Арамановича, А. М. Березмана, И. А. Вайнштейна [и др.] ; под ред. И. Г. Арамовича. – Изд. 2-е. – М. : Наука, 1970. – 720 с.

6. Нарисна геометрія : підручник для студ. архітект. і буд. спец. Вузів / В. Є. Михайленко, С. М. Ковальов, М. Ф. Євстифєєв [та ін.] ; за ред. В. Є. Михайленка. – К. : Вища школа, 1993. – 271 с.

Додатково Ви можете скористатися електронним каталогом http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 40) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

підготувала 29.04.2014 р.
Любка І. М.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах