Визначення відстані між недоступними предметами

1. Бевз, Г. П.· Геометрія. 7 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова. – К. : Вежа, 2007. – 208 с.

2. Бевз, Г. П.· Математика. 5 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Зодіак-ЕКО, 2005. – 352 с.

3. Знаменский, М. А.· Измерительные работы на местности : пособие для студ. физ.-мат. фак. пед. ин-тов / М. А. Знаменский. – М. : Учпедгиз, 1956. – 190 с.

4. Перельман, Я. И.· Занимательная геометрия / Я. И. Перельман ; под ред. и с доп.
Б. А. Кордемского. – Изд. 10-е, стер. – М. : Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1958. –
303 с.

5. Перельман, Я. І.· Жива математика : математичні оповідання і головоломки / Я. І. Перельман ; пер. з рос. Т. І. Чумаченко. – 5-те вид. – К. : Техніка, 1990. –
136 с.

6. Прочухаев, В. Г.· Измерения в курсе математики средней школы : пособие для учителей / В. Г. Прочухаев. – М. : Просвещение, 1965. – 140 с.

7. Філімонова, М.· Вимірювальні роботи на місцевості в основній школі : [політехнічне навчання на уроках математики] / М. Філімонова, В. Швець // Математика в школі. – 2011. – № 9. – С. 25-28. – Бібліогр. в кінці ст.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 41) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Довідку виконала
Беновська І. В.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах