Джаз: історія виникнення, філософія, теорія

1.    Беличенко, С. А.  Введение в историю джаза  / С. А. Беличенко // Музыка в школе. – 2007. – № 6. – С. 13–26.
2.    Горват, І.  Основи джазової інтерпретації / І. Горват, І. Вассенбергер ; [пер. з словац. Л. Лірниченка]. – К. : Муз. Україна, 1980. – 120 с.
3.    Конен, В. Д.  Рождение джаза / В. Д. Конен. – М. : Сов. композитор, 1984. – 312 с.
4.    Панасье, Ю.  История подлинного джаза / Ю. Панасье ; [ пер. с фр. Л. А. Никольской]. – Л. : Музыка, 1978. – 128 с.
5.    Сарджент, У.  Джаз : Генезис. Музыкальный язык.Эстетика / У. Сарджент. – М. : Музыка, 1987. – 296 с.
6.    Хронологическая классификация периодов стилевой эволюции джаза // Музыка в школе. – 2007. – № 6. – С. 27.

Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі http://library.tnpu.edu.ua та ДБА (гол. корпус каб. № 41) наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка

Відповідь підготувала Бадовська О. Г.
17.12.2012

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах