Просвітництво в Польщі

1.    Даниляк, П. Г.  Тадеуш Чацький та його роль у розвитку освіти на Правобережній Україні / П. Г. Даниляк // Український історичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 51 66.

2.    Дыбковская, А.  История Польши с древнейших времен до наших дней / А. Дыбковская, М. Жарын, Я. Жарын ; под ред. А. Сухени-Грабовской, Э. Ц Круля ; пер. под ред. М. Белевич. – Варшава : Научн. изд-во ПВН, 1995. – 382 с. : ил.

3.    Зашкільняк, Л. О.  Історія Польщі: Від найдавніших часів до наших днів / Л. О. Зашкільняк, М. Г. Крикун. – Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2002. – 752 с.

4.    История Польши : В 3 т. Т.1 / под ред.В.Д.Королюка, И.С.Миллера, П.Н.Третьякова. – М. : АН СССР, 1954. – 584 с.

5.    Тымовский, М.  История Польши = Historia Polski / М. Тымовский, Я. Кеневич, Е. Хольцер ; ред.: Л.Е.Гвозд, В.Н.Ковалев; пер. с пол. – М. : Весь Мир, 2004. – 544 с.

6.    Kollataj, H.  Korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim wizytatorem nadzwyczajnym szkol, w guberniach Wolynskiej, Podolskiej i Kijowskiej : przedsiewzieta w celu urzadzenia instytutow naukowych i pomnozenia oswiecenia publicznego w trzech rzeczonych guberniach. T.І / H. Kollataj ; Z rekopismu wydal F. Kojsiewicz. – Krakov : W drukarni uniwersyteckiej, 1844. – 394 s.

7.    Шаправський, С. А.  Суспільно-політична діяльність Гуго Коллонтая (1750 - 1812) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 - всесвітня історія / С. А. Шаправський ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів, 2009. – 20 с.


Довідка виконана 9.11.10 р.
Лецкалюк І. Г.

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах