Правове становище соціальних груп Київської Русі

1.    Дуда, Н.  Регулювання цивільно-правових відносин у Київській Русі. Становлення договірного права / Н. Дуда // Магістр. – Тернопіль, 2006. – Вип. 2. – С. 40-43.

2.    Ерліх, Є.  Факти звичаєвого права : інавгураційна ректорська промова, виголошена 2 грудня 1906 року / Є. Ерліх ; пер. з нім. І. Я. Яцюка ; пер. з латині Т. Д. Попової ; передм. та наук. ред. пер. М. В. Никифорака // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці, 2006. – Вип. 311 : Правознавство. – С. 5-23.

3.    Кузьминець, О.  Історія держави і права України : навч. посіб. / О. Кузьминець, В. Калиновський. – 2-е вид., доп. – К. : Україна, 2002. – 448 с.

4.    Кульчицький, В. С.  Історія держави і права України : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вузів / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 1996. – 296 с.

5.    Луцький, І.  Вплив християнства на правову свідомість українців у досвіді першої Української держави (Київська Русь) / І. Луцький // Право України. – 2009. – № 10. – С. 254-260.

6.    Малолеткіна, Д.  Становище жінки в давньоруській сім'ї / Д. Малолеткіна // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 16. – С. 76-79.

7.    Музиченко, П. П.  Історія держави і права України : навч. посіб. / П. П. Музиченко. – 5-е вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 437 с.

8.    Олійник А.  Ідея свободи та недоторканості людини у стародавні часи /  А. Олійник // Право України. – 2002. - № 10. – С. 126-129.

9.    Павко, А.  Суспільно-політична думка та правові відносини в Київській Русі / А. Павко, Я. Павко // Історія України. Шкільний світ. – 2008. – № 29. – С. 7-9.

10.    Павко, А.  Суспільно-політична думка та правові відносини в Київській Русі / А. Павко, Я. Павко // Історія України. Шкільний світ. – 2008. – № 37. – С. 4-6.

11.    Федоренко Т.  Вплив християнського світогляду на правосвідомість та правову культуру Київської Русі (кінець Х – перша третина ХІІІ ст.) / Т Федоренко // Право України. – 2001. – № 8. – С. 114-117.
Додаткову інформацію Ви можете знайти в електронному каталозі наукової бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка 

Довідку виконано 21. 05. 2010 р.

Н. І. Пельо

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах