Стресостійкість як спосіб попередження конфліктів у підлітків

1. Гірняк Н. Показник стресостійкості як фактор при виборі копінг-стратегій / Н. Гірняк // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2013. – Вип. 32. – С. 157–162. – Бібліогр. в кінці ст.
2. Гірняк Н. Стресостійкість як чинник вибору копінг-стратегій у старшому підлітковому віці / Н. Гірняк // Магістр. – 2014. – Вип. 20. – С. 104–107. – Бібліогр. в кінці ст.
3. Детинич О. Стресостійкістть і розвиток вольових якостей підлітка: самопідтримка обдарованої дитини / Олена Детинич // Психолог. – 2016. – № 23/24. – С. 62–70. – Бібліогр. в кінці ст.
4. Каяфюк Ю. Природа як засіб підвищення стресостійкості дітей. Поради батькам / Юлія Каяфюк // Психолог дошкілля. – 2018. – № 7. – С.43–44.
5. Миколайчук М. Формування стресостійкості у дітей як превенція травматизації в ситуації емоційного та інформаційного насилля / Мар'яна Миколайчук // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей. – 2014. – С. 569–571. – Бібліогр. в кінці ст.
6. Петрова Л. Психологічна компетентність як ресурс стресостійкості : заняття з елементами тренінгу / Лариса Петрова // Психолог. – 2016. – № 9/10. – С. 29–33. – Бібліогр. в кінці ст.
7. Руда Т. Стрес та стресостійкість у підлітків / Руда Тетяна // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2018. – № 2. – С. 122–129. – Бібліогр. наприкінці ст.
8. Середницька І. Стресостійкість як спосіб попередження конфліктів у студентської молоді / І. Середницька // Педагогічна думка. – 2005. – № 4. – С. 20-25.
9. Тищенко А. Стресостійкість. Як і для чого її використовувати в життєвих ситуаціях? : психологічна безпека / Алла Тищенко // Безпека життєдіяльності. – 2018. – № 5. – С. 27.

Довідку підготувала Н. В. Галіцька
лютий 2021 р., 9 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах