Корекція та подолання вад мовлення у дошкільників

1. Горбачова Н. І. Актуальність проблеми індивідуально-диференційованого підходу в навчанні дітей із тяжкими вадами мовлення / Н. І. Горбачова // Логопед. – 2017. – № 2. – С. 44–47.

2. Григоренко О. Психологічна корекція порушень розладів мовлення у дітей дошкільного віку / О. Григоренко // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 18/19. – С. 4–15.
3. Друзенко С. О. Рання діагностика порушень писемного мовлення в дітей з тяжкими вадами мовлення / С. О. Друзенко // Логопед. – 2015. – № 2. – С. 2–7. – Бібліогр. в кінці ст.
4. Дубич М. В. Розвиток пізнавальних та творчих здібностей дошкільників із вадами мовлення та порушенням психічного розвитку засобами орігамі-мозаїки / М. В. Дубич // Логопед. – 2017. – № 11. – С. 11–20.
5. Зайдуліна Л. Н. Співпраця працівників освіти, учителя-логопеда і сім'ї у подоланні вад мовлення дітей дошкільного віку : семінар-практикум з елементами тренінгу для батьків / Л. Н. Зайдуліна // Логопед. – 2018. – № 12. – С. 4–9.
6. Івахненко В. М. Корекція вад мовлення засобами театральної педагогіки / В. М. Івахненко // Логопед. – 2012. – № 7. – С. 2–5.
7. Коломойцева М. М. Зошит взаємозв'язку логопеда та вихователів спеціалізованих груп для дітей з вадами зору та мовлення : приклад оформлення / М. М. Коломойцева // Дитина з особливими потребами. – 2020. – № 2. – С. 8–14.
8. Кононова О. Використання пальчикової гімнастики при подоланні вад мовлення учнів-логопатів / О. Кононова // Дефектолог. – 2015. – № 11. – С. 31–38.
9. Кузнєцова О. В. Роль вихователя логопедичної групи в усуненні мовленнєвих вад у дітей-логопатів / О. В. Кузнєцова // Логопед. – 2019. – № 2. – С. 2–5. – Бібліогр. в кінці ст.
10. Трофименко Л. І. Особистісний розвиток дітей дошкільного віку з тяжкими мовленнєвими розладами / Л. І. Трофименко // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – 2016. – № 4. – С. 41–46. – Бібліогр. в кінці ст.
11. Чаренцева О. О. Особливості становлення мовленнєвої сфери у дітей дошкільного віку з розладами аутичного спектру / О. О. Чаренцева, Т. В. Пономарьова // Дитина з особливими потребами. – 2019. – № 6. – С. 13–16. – Бібліогр. в кінці ст.

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
червень 2020 р., 11 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах