Комунікація як феномен взаємодії у контексті нової парадигми освіти

1. Гриффин Э. Коммуникация: теории и практики / Э. Гриффин ; пер. с англ. – Харьков : Изд-во «Гуманитарный центр», Науменко А. А., 2015. – 688 с.

2. Дзьобань О. П. Віртуальні комунікації: до проблеми філософського осмислення сутності / О. П. Дзьобань, Є. М. Мануйлов // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». – 2015. – № 3 (26). – С. 7–19.
3. Зубкова Н. О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі / Н. О. Зубкова // Управління школою. – 2019. – № 28/30. – С. 11–14.
4. Касатова О. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку компетентності учасників освітнього процесу / О. Касатова // Директор школи. – 2018. – № 13/14. – С. 48–61. – Бібліогр. в кінці ст.
5. Лупак Н. Комунікація як феномен взаємодії у контексті нової парадигми освіти / Н. Лупак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2018. – № 3. – С. 37–47. – Бібліогр. в кінці ст.
6. Лупак Н. М. Синергетичний аспект комунікативної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в умовах педагогічного університету / Н. М. Лупак, М. Г. Маклюэн // Інноваційна педагогіка. – 2018. – № 7. – С. 121– 132.
7. Лупак Н. М. Художня комунікація в площині мистецької освіти: теорія, практика, інновації : [роль мистецької освіти як важливого чинника формування художнього пізнання майбутніх учителів мистецьких спецальностей] / Н. М. Лупак // Мистецтво та освіта. – 2019. – № 1. – С. 6–11. – Бібліогр. в кінці ст.
8. Онуфрієнко Г. Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті / Г. Онуфрієнко, А. Черневич // Проблеми української термінології. – 2010. – № 675. – С. 154–160.
9. Почепцов Г. Теорія комунікації / Г. Почепцов. – 2-ге вид., допов. – Київ : ВЦ «Київський університет», 1999. – 308 с.

Довідку виконала С. Б. Тененьська
червень 2020 р., 9 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах