Психодіагностика дослідження профільних професійних інтересів, профорієнтаційної компетентності самовизначення та конкурентоздатності особистості

1. Диагностика профессионального самоопределения : учебно-методическое пособие / сост.: Я. С. Сунцова. Ч. 1. – Ижевск : Удмуртский ун-т, 2009. – 112 с.
2. Диагностика профессионального самоопределения : учебно-методическое пособие / сост.: Я. С. Сунцова. Ч. 2. – Ижевск : Удмуртский ун-т, 2011. – 142 с.
3. Доротюк В. І. Програма з допрофесійної підготовки учнів 10–11 кл. (професії типу «людина–людина», «людина–знакова система», «людина–художній образ») / В. І. Доротюк, М. І. Піддячий, Ф. Г. Левченко [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 36 с.
4. Доротюк В. І. Програма з допрофесійної підготовки учнів 10–11 кл. (професії типу «людина–природа», «людина–техніка») / В. І. Доротюк, М. І. Піддячий, Ф. Г. Левченко [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 32 с.
5. Доротюк В. І. Обираємо професії типу «людина–людина», «людина–знакова система», «людина – художній образ» : навчальний посібник / В. І. Доротюк, Ф. Г. Левченко, В. В. Рогоза [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 112 с.
6. Доротюк В. І. Обираємо професії типу «людина – природа», «людина – техніка» : навчальний посібник / В. І. Доротюк, Ф. Г. Левченко, В. В. Рогоза [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 112 с.
7. Голомштока А. Є. Орієнтаційно-діагностична анкета інтересів (ОДАНІ) / А. Є. Голомштока, О. І. Мешковська // Готовність учня до профільного навчання / упоряд. В. Рибалко ; за заг. ред.: С. Максименка, О. Главник. – Київ : Мікрос-СВС, 2003. – С. 73–80.
8. Немов Р. С. Психология : учебник для студентов высших учебных заведений : в 3-х кн. Кн. 3 / Р. С. Немов. – Москва : Просвещение : ВЛАДОС, 1995. – 512 с.
9. Чудакова В. П. Актуалізація проблеми вибору професії, зміст, структура та методи психологодіагностичного дослідження з метою професійного самовизначення оптантів в умовах допрофесійної підготовки – компетентності конкурентоздатної особистості / В. П. Чудакова // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. – 2018. – № 2. – С. 97–111.
10. Чудаков В. П. Методика допрофесійної підготовки оптантів, компонента технології формування компетентностей конкурентоздатної особистості / В. П. Чудакова // Освіта і розвиток обдарованої особистості. – 2018. – № 4 (71). – С. 42–54.
11. Чудакова В. П. Путівник дослідження складових мотиваційної компетентності: мотивів та мотивації з метою професійного самовизначення / В. П. Чудакова // Освіта і розвиток обдарованої особистості. – 2019. – № 3 (74). – С. 52–61.
12. Чудакова В. П. Інформаційно-смисловий блок дослідження професійних інтересів та схильностей оптантів – показників профорієнтаційної компетентності самовизначення та конкурентоздатності особистості. Ч. 1 / В. П. Чудакова // Освіта і розвиток обдарованої особистості. – 2019. – № 4 (75). – С. 65–74.

Довідку підготувала С. Б. Тененьська
червень 2020 р., 12 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах