Психофізична корекція та реабілітація хворих

1. Бойко Г. Концепція підготовки до психосоціальної інтеграції в суспільство дітей і підлітків з хворобою Дауна / Г. Бойко // Молода спортивна наука України. – 2001. – Т. 2, вип.5. – С. 118–119.
2. Василенко М. Фізичні вправи як засіб психофізичної корекції підлітків, хворих на бронхіальну астму / М. Василенко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 2. – С. 3–6.
3. Волошко Н. І. Психологічна структура особистісних змін у хворих на гіпертензію / Н. І. Волошко // Вісник Київського університету. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2002. – № 14. – С. 54–58.
4. Гаврилькевич В. К. Психопрофілактика та психологічна допомога дорослим із ішемічною хворобою серця з урахуванням особливостей їхньої емоційної саморегуляції / В. К. Гаврилькевич // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 10. – С. 54–58. – Бібліогр. в кінці ст.
5. Гаврилькевич В. К. Структура психологічних захистів у дорослих із ішемічною хворобою серця / В. К. Гаврилькевич // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 9. – С. 13–18. – Бібліогр. в кінці ст.
6. Кисляк О. П. Практичні рекомендації психологам стосовно специфіки роботи з особами підліткового та юнацького віку, хворими на ДЦП, які переживають внутрішньоособистісний конфлікт / О. П. Кисляк // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 10. – С. 59–64.
7. Кривич І. П. Проблема психічного здоров'я ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД / І. П. Кривич, С. В. Страшко, Л. М. Левицька // Проблеми освіти. – 2006. – Вип. 48. – С. 112–115.
8. Лебідь Н. Психологічний портрет хворих із функціональними порушеннями ритму серця / Н. Лебідь // Психологія і суспільство. – 2009. – № 3. – С. 165–169.
9. Лісова О. С. Психологічні особливості внутрішньої картини здоров'я в осіб з виразковою хворобою : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.04 – медична психологія / Олена Сергіївна Лісова ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2008. – 20 с.
10. Максименко С. Д. Психологічна допомога тяжким соматично хворим / С. Д. Максименко, Н. Ф. Шевченко // Психологічна газета. – 2009. – № 11. – С. 3–16.
11. Павлюк Т. М. Психологія обходження з хворими: діагностика професійного типу медичних сестер / Т. М. Павлюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 2. – С. 75–78.
12. Строяновська О. В. Психолого-дидактичні засоби реабілітації онкологічних хворих різного віку : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Строяновська Олена Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 20 с.
13. Харченко Н. В. Соціальні, психоемоційні фактори та особливості харчування хворих на функціональні розлади шлунково-кишкового тракту / Н. В. Харченко, О. М. Кисла // Фітотерапія. – 2009. – № 2. – С. 34–37.
14. Шевченко Н. Ф. Практикум із психологічної допомоги соматичним хворим / Н. Ф. Шевченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 4. – С. 17–29.
15. Юшковська О. Сучасні підходи до психофізичної реабілітації хворих на ішемічну хворобу серця / О. Юшковська // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2004. – № 7. – С. 153–155.

Довідку підготувала У. І. Безпалько,
червень 2020 р., 15 джерел

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах